Or via social:

Giới thiệu trường

Thông Tin Trường Harrow School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Harrow School Harrow School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
£40050
Học phí Ngoại trú
N/A
Sĩ số học sinh
828
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A

IB
Không
Trường đồng giáo dục
Nội trú

Chương trình học

Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()