Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp B
Học thuật A-
Ngoại khóa B
Cộng đồng C
Đánh giá B+
Nhà trường có hơn 800 học sinh đang theo học từ PreK đến lớp 12. Đây là một trường dự bị đại học độc lập và nghiêm túc, cung cấp các khóa học danh dự, AP, tín chỉ kép và nhiều môn học tự chọn và liên ngành. Học sinh của nhà trường được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và trình độ cao, được đào tạo để trở thành những thanh niên của thế kỷ 21 có tinh thần sáng tạo, giỏi giao tiếp, có tư duy biện chứng và khả năng hợp tác.
Xem thêm
Thông Tin Trường Ben Lippen School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Ben Lippen School Ben Lippen School Ben Lippen School Ben Lippen School Ben Lippen School Ben Lippen School Ben Lippen School Ben Lippen School Ben Lippen School Ben Lippen School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$40000
Sĩ số học sinh
930
Học sinh quốc tế
10%
Tỷ lệ giáo viên cao học
75%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:14
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
9
Điểm SAT
1359
Trường đồng giáo dục
Nội trú 6-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2020)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#23 Georgetown University 1
#30 University of Florida 1
#35 University of California: San Diego 3
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1
#53 Purdue University 2
#58 University of Washington 1
#66 George Washington University 1
#74 Clemson University 6
#80 Michigan State University 1
#80 North Carolina State University 1
Auburn University 1
Arizona State University 1
#118 University of South Carolina: Columbia 16
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2020 2018 2016 2012-2013 Tổng số
Tất cả các trường 84 36 30 31 28
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1
#7 Johns Hopkins University 1 1 2
#10 Northwestern University 1 1
#10 Duke University 1 1
#12 Dartmouth College 1 1
#15 Rice University 1 1
#17 Cornell University 1 1
#20 University of California: Los Angeles 1 1
#22 Carnegie Mellon University 1 1
#22 Georgetown University 1 1 2
#22 Emory University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
#25 University of Michigan 1 1
#25 New York University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#32 University of California: Santa Barbara 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 3 1 trúng tuyển 5
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of California: Davis 1 trúng tuyển 1 1 3
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#44 Case Western Reserve University 1 1
#44 Georgia Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
#44 Northeastern University 1 trúng tuyển 1 2
#44 Tulane University 1 1 2
#49 University of Georgia 1 trúng tuyển 1 2
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#51 Purdue University 1 trúng tuyển 2 1 trúng tuyển 1 1 6
#55 University of Washington 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 1 4
#55 University of Miami 1 trúng tuyển 1
#55 Pepperdine University 1 1
#57 University of Maryland: College Park 1 1
#62 Syracuse University 1 1
#62 George Washington University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1 2
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 1
#67 Texas A&M University 1 trúng tuyển 1 1 3
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1
#72 Southern Methodist University 1 trúng tuyển 1
#72 North Carolina State University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 1 4
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1 2
#72 American University 1 trúng tuyển 1 2
#77 Baylor University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#77 SUNY University at Stony Brook 1 trúng tuyển 1
#77 Clemson University 1 trúng tuyển 6 1 trúng tuyển 8
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 1 4
#83 University of Iowa 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 SUNY University at Buffalo 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#89 Elon University 1 trúng tuyển 1
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 trúng tuyển 1
#97 Auburn University 1 trúng tuyển 1 2
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1
#105 Drexel University 1 1
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#105 Rochester Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#115 University of South Carolina: Columbia 1 trúng tuyển 16 17
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#121 Chapman University 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1 2
#121 University of Vermont 1 1
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1
#127 Samford University 1 trúng tuyển 1
#137 DePaul University 1 trúng tuyển 1
#137 University of Alabama 1 trúng tuyển 1
#137 University of Kentucky 1 trúng tuyển 1
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1
#151 University of Mississippi 1 trúng tuyển 1
#151 University of the Pacific 1 trúng tuyển 1
#151 James Madison University 1 trúng tuyển 1
#166 Mercer University 1 trúng tuyển 1
#182 University of Houston 1 trúng tuyển 1
#182 Belmont University 1 trúng tuyển 1
#202 University of North Carolina at Wilmington 1 trúng tuyển 1
#202 Indiana University-Purdue University Indianapolis 1 trúng tuyển 1
#219 University of North Carolina at Greensboro 1 trúng tuyển 1
#219 University of North Carolina at Charlotte 1 trúng tuyển 1
#234 East Carolina University 1 trúng tuyển 1
#250 Central Michigan University 1 trúng tuyển 1
#250 University of North Dakota 1 trúng tuyển 1
#263 Western Carolina University 1 trúng tuyển 1
#317 East Tennessee State University 1 trúng tuyển 1
University of Tennessee: Knoxville 1 trúng tuyển 1
University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
University of Northern Colorado 1 trúng tuyển 1
Rutgers University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
Wingate University 1 trúng tuyển 1
Kennesaw State University 1 trúng tuyển 1
Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1 2
University of Wisconsin-Oshkosh 1 trúng tuyển 1
Liberty University 1 trúng tuyển 1
University of California: Riverside 1 trúng tuyển 1
University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 1 1 5
Gardner-Webb University 1 trúng tuyển 1
Penn State University Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
Oral Roberts University 1 trúng tuyển 1
Georgia Southern University 1 trúng tuyển 1
Grand Canyon University 1 trúng tuyển 1
Barry University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2020 2018 2016 2012-2013 Tổng số
Tất cả các trường 16 0 2 1 1
#6 United States Naval Academy 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#11 Washington and Lee University 1 trúng tuyển 1 2
#15 Davidson College 1 1
#18 United States Air Force Academy 1 trúng tuyển 1
#45 Furman University 1 trúng tuyển 1
#48 Hillsdale College 1 trúng tuyển 1
#55 Rhodes College 1 trúng tuyển 1
#70 Wofford College 1 trúng tuyển 1
#85 Washington College 1 trúng tuyển 1
#120 Roanoke College 1 trúng tuyển 1
#124 Westmont College 1 trúng tuyển 1
#124 Presbyterian College 1 trúng tuyển 1
#130 Massachusetts College of Liberal Arts 1 trúng tuyển 1
#147 Covenant College 1 trúng tuyển 1
Georgetown College 1 trúng tuyển 1
United States Military Academy 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Maryville College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2020 2018 2016 2012-2013 Tổng số
Tất cả các trường 1 0 0 0 0
#2 University of British Columbia 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình AP

(9)
Statistics Thống kê
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Statistics Thống kê
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
European History Lịch sử châu Âu
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Computer Science A Khoa học máy tính A
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(12)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(20)
Choir
Yearbook
Art Club
Badminton Club
Band
Bible Studies
Choir
Yearbook
Art Club
Badminton Club
Band
Bible Studies
Bowling Club
Math Team
Improv Club
Prayer Groups
Robotics Team
Science Team
Student Leadership
Super Fans
Theater
Young Life Discipleship
Sailing
Model United Nations
National Honor Society
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(9)
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Guitar Đàn ghi ta
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Theater Nhà hát
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Guitar Đàn ghi ta
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Theater Nhà hát
Drawing Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Art Nghệ thuật
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

803-807-4113
Steve.Sark@BenLippen.com
Nổi bật
Trường nội trú
McCallie School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Darlington School United States Flag

5.0/5 3 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 27/05/2022
Một ngôi trường giáu tình thương khiến các phụ huynh như tôi rất cảm động. Do quy định về tuổi tác, con tôi cần đăng ký người lớn đi cùng, thầy Sark hiểu những khó khăn của chúng tôi và không hề do dự mà cử con gái lớn của thầy bay mất 3 giờ để tới một sân bay mà chúng tôi có thể bay thẳng tới. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của ngài Sark, có lẽ bây giờ con tôi đã không thể thực hiện chuyến đi. Cán bộ ký túc của con tôi cũng rất tốt, trong dịp lễ Tết cổ truyền, cô cũng giúp bọn trẻ ăn mừng dịp Tết, bọn trẻ nói rằng nó rất giống như không khí ở Trung Quốc, thỉnh thoảng cán bộ còn mời mọi người uống nước và ăn tráng miệng, khi con mới đến trường, cô giáo và các bạn học đều rất nhiệt tình, chủ động bắt chuyện với con. Khi các bạn cùng lớp nhìn thấy con mình ăn trưa một mình, họ đều thân thiện mời bọn trẻ ăn tối cùng; các bạn cùng lớp cũng sẽ chủ động mời con tôi đến ngủ lại mỗi dịp nghỉ lễ; biết con muốn cắt tóc còn chủ động gọi con qua nhà nhờ mẹ cắt tóc cho. Tôi cảm thấy rất cảm động vì sự đón tiếp nồng hậu ấy, cảm ơn vì đã tìm đến ngôi trường này, cảm ơn vì đã được gặp mọi người ở đây.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 06/01/2021
Con tôi đang học cấp 3 tại trường Ben Lippen. Chắt lượng đào tạo của trường nhìn chung khá tốt. Mặc dù vị trí hơi xa nhưng môi trường đẹp và an toàn. Giáo viên ở trường rất thân thiện và có trách nhiệm, học sinh bản xứ cũng rất thân thiện, dù bạn ở trường hay ở gia đình người bản xứ thì giáo viên và phụ huynh đều rất ân cần, quản lý cũng rất nghiêm khắc và có trách nhiệm .Chúng tôi rất yên tâm!
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 06/01/2021
Tôi đã đến Ben Lippen nhiều lần, trước hết là môi trường khuôn viên và cơ sở vật chất rất tốt, tôi có quen một vài học sinh từng học ở đây, phụ huynh và học sinh đều rất đánh giá cao. Vì học cùng khuôn viên với trường đại học nên học sinh trung học có nhiều nguồn để chia sẻ với sinh viên đại học. Các giáo viên và ký túc xá của Khoa Quốc tế rất có kinh nghiệm trong việc quản lý học sinh quốc tế và họ quan tâm đến từng sinh viên.
Xem thêm

Hỏi đáp về Ben Lippen School

Các thông tin cơ bản về trường Ben Lippen School.
Ben Lippen School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Nam Carolina, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1940, và hiện có khoảng 930 học sinh, với khoảng 10.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.benlippen.com.
Trường Ben Lippen School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Ben Lippen School cung cấp 9 môn AP.

Trường Ben Lippen School cũng có 75% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Ben Lippen School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2020, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Georgetown University, University of Florida, University of California: San Diego, University of Illinois at Urbana-Champaign và Purdue University.
Yêu cầu tuyển sinh của Ben Lippen Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Ben Lippen Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Ben Lippen School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Ben Lippen School cho năm 2024 là $16,560 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại Steve.Sark@BenLippen.com .
Trường Ben Lippen School toạ lạc tại đâu?
Trường Ben Lippen School toạ lạc tại bang Bang Nam Carolina , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Charlotte, có khoảng cách chừng 80. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Charlotte Douglas International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Ben Lippen School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Ben Lippen School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 347 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Ben Lippen School cũng được 46 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Ben Lippen School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Ben Lippen School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Ben Lippen School tại địa chỉ: http://www.benlippen.com hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 803-807-4113.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Ben Lippen School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Camden Military Academy,

Thành phố chính gần trường nhất là Charlotte. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Charlotte.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Ben Lippen School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Ben Lippen School là B+.

Đánh giá theo mục của trường Ben Lippen School bao gồm:
B Tốt nghiệp
A- Học thuật
B Ngoại khóa
C Cộng đồng
B+ Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Charlotte là một thành phố lớn và trung tâm thương mại ở Bắc Carolina. Trung tâm thành phố hiện đại (Uptown) có Bảo tàng Levine ở New South, nơi lưu giữ lịch sử thời hậu Nội chiến ở miền Nam, và các buổi trưng bày khoa học thực hành tại Discovery Place. Uptown còn được biết đến với Đại sảnh Danh vọng NASCAR, nơi tôn vinh môn thể thao đua ô tô thông qua các bộ phim và buổi triển lãm tương tác.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 7,314
Chi phí sinh hoạt Thấp hơn trung bình cả nước 3%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()