The Sagemont School operates two campuses in Weston. The Lower School Campus serves students in PreK3- Grade 5; the Upper School Campus serves Grade 6 through 12. The faculty and staff at The Sagemont School are dedicated to parent-teacher relationships in a high-tech learning environment. With multiple computers in each classroom, and small class size, children are learning the skills they will need to be successful both in school and later in life. Visit The Sagemont School Web site at http://www.sagemont.com. For more information on The Sagemont School contact Dr. Brent Goldman, President at (954) 389-2454 ext, 305, or email bgoldman@sagemont.com
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
693
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Tỷ lệ giáo viên cao học
35%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
1 Princeton University 1 người
4 Columbia University 1 người
4 University of Chicago 1 người
7 Massachusetts Institute of Technology 1 người
8 Duke University 1 người
9 University of Pennsylvania 1 người
10 Johns Hopkins University 1 người
12 Northwestern University 1 người
15 Cornell University 1 người
15 Vanderbilt University 1 người
15 Washington University in St. Louis 1 người
18 Rice University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
20 University of California: Berkeley 1 người
21 Emory University 1 người
21 Georgetown University 1 người
23 Carnegie Mellon University 1 người
23 University of California: Los Angeles 1 người
23 University of Southern California 1 người
26 University of Virginia 1 người
27 Tufts University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
29 University of Michigan 1 người
30 Boston College 1 người
30 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
32 New York University 1 người
33 University of Rochester 1 người
34 Brandeis University 1 người
34 College of William and Mary 1 người
36 Georgia Institute of Technology 1 người
37 Case Western Reserve University 1 người
37 University of California: Santa Barbara 1 người
39 University of California: Irvine 1 người
41 Boston University 1 người
41 Rensselaer Polytechnic Institute 1 người
41 Tulane University 1 người
41 University of Wisconsin-Madison 1 người
47 Lehigh University 1 người
47 Northeastern University 1 người
47 Penn State University Park 1 người
47 University of Florida 1 người
51 University of Miami 1 người
52 Ohio State University: Columbus Campus 1 người
57 George Washington University 1 người
57 University of Maryland: College Park 1 người
60 Worcester Polytechnic Institute 1 người
61 Clemson University 1 người
61 Purdue University 1 người
61 Southern Methodist University 1 người
61 Syracuse University 1 người
61 University of Georgia 1 người
66 Fordham University 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
70 Texas A&M University 1 người
72 American University 1 người
72 Baylor University 1 người
75 Indiana University Bloomington 1 người
75 Michigan State University 1 người
75 University of Massachusetts Amherst 1 người
86 University of Denver 1 người
89 SUNY University at Binghamton 1 người
89 SUNY University at Stony Brook 1 người
89 University of Colorado Boulder 1 người
96 Florida State University 1 người
96 University of Alabama 1 người
99 Drexel University 1 người
3 Swarthmore College 1 người
9 United States Naval Academy 1 người
12 Vassar College 1 người
19 Colby College 1 người
19 Colgate University 1 người
22 United States Military Academy 1 người
29 United States Air Force Academy 1 người
32 College of the Holy Cross 1 người
32 University of Richmond 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(954)389-2454
Email
Bang
Thông tin cơ bản
13
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại ô
ESL
Không có
Học phí
$18,700
Số người
693
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
35%
SAT
1700/2400
Năm thành lập
2000
Điểm chuẩn
SSAT,TOEFL
Quy mô lớp học
18
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng