The Covenant School is a non-denominational, college-preparatory, day school offering a Christian Liberal Arts and Sciences college-preparatory curriculum to over 550 students in Pre-K through Grade 12. Our Christian Liberal Arts and Sciences education calls students to a broad range of study, encompassing literature, history, math, science, and the arts. We invite students to live a life of virtue founded upon the truths of the Christian faith, and challenge them to live a life consistent with those things.
The Covenant School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
552
Học sinh quốc tế
5.3%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
15 Cornell University 1 người
15 Vanderbilt University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
26 University of Virginia 1 người
27 Wake Forest University 1 người
30 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
34 College of William and Mary 1 người
37 University of California: Santa Barbara 1 người
39 University of California: San Diego 1 người
41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 người
47 Penn State University Park 1 người
51 University of Miami 1 người
52 University of Texas at Austin 1 người
57 University of Connecticut 1 người
61 Clemson University 1 người
61 Purdue University 1 người
66 Fordham University 1 người
70 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 người
75 Indiana University Bloomington 1 người
75 Michigan State University 1 người
82 University of California: Santa Cruz 1 người
89 North Carolina State University 1 người
89 University of Colorado Boulder 1 người
9 Davidson College 1 người
32 Bucknell University 1 người
32 University of Richmond 1 người
47 The University of the South 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
434-220-7329
Bang
Thông tin cơ bản
14
Không hỗ trợ
Ngoại trú
K-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$16,700
Số người
552
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
57%
SAT
1765/2400
Năm thành lập
1985
Hình thức phỏng vấn
Skype
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng