Trúng tuyển đại học (2021)
6 University of Chicago 1 người
17 Cornell University 1 người
17 Rice University 1 người
19 University of Notre Dame 1 người
20 University of California: Los Angeles 2 người
22 University of California: Berkeley 1 người
23 University of Michigan 1 người
25 Carnegie Mellon University 1 người
27 University of Southern California 1 người
28 New York University 1 người
28 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
50 Dickinson College 1 người
Chương trình AP
Tổng số 11
Biology
Sinh học
European History
Lịch sử châu Âu
Macroeconomics
Kinh tế vĩ mô
Microeconomics
Kinh tế vi mô
Statistics
Thống kê
Chemistry
Hóa học
Computer Science A
Khoa học máy tính A
English Language and Composition
Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition
Văn học và sáng tác tiếng Anh
Physics B
Vật lý B
United States History
Lịch sử nước Mỹ
Chương trình IB
Trường không cung cấp các khóa học IB
Hoạt động thể chất
Alpine Skiing
Trượt tuyết đổ đèo
Badminton
Cầu lông
Baseball
Bóng chày
Basketball
Bóng rổ
Cross Country
Chạy băng đồng
Fencing
Đấu kiếm
Football
Bóng bầu dục Mỹ
Golf
Golf
Lacrosse
Bóng vợt
Nordic Skiing
Trượt tuyết băng đồng
Rugby
Bóng bầu dục Anh
Soccer
Bóng đá
Squash
Bóng quần
Swimming
Bơi lội
Tennis
Quần vợt
Track and Field
Điền kinh
Volleyball
Bóng chuyền
Field Hockey
Khúc côn cầu trên cỏ
Triathlon
Ba môn phối hợp
Khóa học nghệ thuật
Tạm thời không có dữ liệu
Hoạt động ngoại khóa
Cadet Band Chess Club Environmental Club
Jazz Ensemble Math Club Pipes & Drums Band
Robotics Club SAC TV Strings Ensemble
Wind Ensemble Community Service Computer Club
Debating Club Foreign Language Science Club
Student Council Yearbook
Kỷ yếu
Business Club
Music Repertoire Dramatics Society Experimental Theatre
Focus Festival Art Club Photography Club
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Thi tuyển sinh
Trường của chúng tôi
Trung bình FS

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng