Trúng tuyển đại học (2012-2015)
32 New York University 1 người
41 Boston University 1 người
47 University of Florida 1 người
51 University of Miami 1 người
72 Baylor University 1 người
86 University of Denver 1 người
96 University of Alabama 1 người
38 Union College 1 người
45 Centre College 1 người
Chương trình AP
Tổng số 6
Biology
Sinh học
Calculus AB
Giải tích AB
English Language and Composition
Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition
Văn học và sáng tác tiếng Anh
Human Geography
Địa lý và con người
United States History
Lịch sử nước Mỹ
Chương trình IB
Trường không cung cấp các khóa học IB
Hoạt động thể chất
Tạm thời không có dữ liệu
Khóa học nghệ thuật
Tạm thời không có dữ liệu
Hoạt động ngoại khóa
Tạm thời không có dữ liệu
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Thi tuyển sinh
Trường của chúng tôi
Trung bình FS

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng