Trúng tuyển đại học (2010-2013)
9 University of Pennsylvania 1 người
18 University of Notre Dame 4 người
23 Carnegie Mellon University 1 người
26 University of Virginia 12 người
27 Wake Forest University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
34 College of William and Mary 3 người
66 University of Pittsburgh 1 người
96 University of Alabama 2 người
14 Washington and Lee University 2 người
37 Lafayette College 1 người
Chương trình AP
Tổng số 7
Biology
Sinh học
Chemistry
Hóa học
English Language and Composition
Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition
Văn học và sáng tác tiếng Anh
Spanish Language and Culture
Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Spanish Literature and Culture
Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
United States History
Lịch sử nước Mỹ
Chương trình IB
Trường không cung cấp các khóa học IB
Hoạt động thể chất
Tạm thời không có dữ liệu
Khóa học nghệ thuật
Tạm thời không có dữ liệu
Hoạt động ngoại khóa
Tạm thời không có dữ liệu
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Thi tuyển sinh
Trường của chúng tôi
Trung bình FS

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng