Notre Dame Academy's philosophy of education is built on the belief that education should prepare students for their roles as Christian women. We wish to provide our students with the opportunity to become more aware of what is happening in their lives and to assume responsibility for themselves and their community. In order to learn to make responsible choices, Notre Dame students have the freedom to learn in a school dedicated to high academic standards, and to involve themselves in the community, both utilizing its resources and serving its people.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
286
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Tỷ lệ giáo viên cao học
85%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(508)757-6200
Email
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường nữ sinh
Vị trí
Vùng ngoại ô
ESL
N/A
Học phí
$11,000
Số người
286
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
85%
SAT
N/A
Năm thành lập
1951
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng