Trúng tuyển đại học (2019)
8 University of Pennsylvania 1 người
19 University of California: Los Angeles 1 người
30 University of California: Santa Barbara 1 người
41 University of California: San Diego 1 người
44 Northeastern University 1 người
44 Tulane University 1 người
49 University of Wisconsin-Madison 1 người
53 University of Miami 1 người
56 Purdue University 1 người
59 University of Washington 1 người
63 George Washington University 1 người
70 University of Pittsburgh 1 người
85 University of California: Riverside 1 người
89 Indiana University Bloomington 1 người
89 Loyola University Chicago 1 người
43 Denison University 1 người
Chương trình AP
Tổng số 13
Calculus AB
Giải tích AB
Calculus BC
Giải tích BC
French Language and Culture
Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Spanish Language and Culture
Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
English Literature and Composition
Văn học và sáng tác tiếng Anh
United States History
Lịch sử nước Mỹ
Physics 1
Vật lý 1
Physics 2
Vật lý 2
Psychology
Tâm lý học
Statistics
Thống kê
Music Theory
Lý thuyết âm nhạc
Physics 1
Vật lý 1
Physics 2
Vật lý 2
World History
Lịch sử thế giới
Spanish Literature and Culture
Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Chương trình IB
Trường không cung cấp các khóa học IB
Hoạt động thể chất
Baseball
Bóng chày
Basketball
Bóng rổ
Cheerleading
Đội cổ động viên
Cross Country
Chạy băng đồng
Golf
Golf
Lacrosse
Bóng vợt
Soccer
Bóng đá
Tennis
Quần vợt
Volleyball
Bóng chuyền
Khóa học nghệ thuật
Tổng số 8
Music Theory
Nhạc lý
Art Lab
Phòng thí nghiệm nghệ thuật
Studio Art
Nghệ thuật phòng thu
Choir
Dàn đồng ca
Music
Âm nhạc
Speech
Diễn thuyết
Art
Nghệ thuật
Hoạt động ngoại khóa
Tạm thời không có dữ liệu
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Thi tuyển sinh
Trường của chúng tôi
Trung bình FS

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng