Hopewell Academy provides a challenging and supportive environment for students with diverse learning styles. Small classes and personalized attention help our students become confident and responsible learners to achieve academic success in a college preparatory environment.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Tỷ lệ giáo viên cao học
90%
12
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(919)481-2123
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 6-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
90%
SAT
N/A
Năm thành lập
2004
Quy mô lớp học
12
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng