Chapin's Mission: Chapin School is dedicated to the belief that lifelong habits of the mind and heart are formed in the elementary and middle school years. Chapin provides a richly textured education that inspires academic achievement and builds strength of character. Within a diverse, caring and supportive community, we prepare our students to meet the future with skill, confidence, determination and generosity of spirit.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
231
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Tỷ lệ giáo viên cao học
89%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Thông tin cơ bản
Ngoại trú
PreK-8
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại ô
ESL
N/A
Học phí
$35,500
Số người
231
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
89%
SAT
N/A
Năm thành lập
1931
Điểm chuẩn
SSAT
Quy mô lớp học
10
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng