Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2016-2020 2015-2016 2011-2015 2012-2013 2012
2 Massachusetts Institute of Technology 1 người 1 người
3 Harvard College 1 người trúng tuyển 1 người 2 người
3 Stanford University 1 người trúng tuyển
6 University of Chicago 1 người
7 University of Pennsylvania 1 người trúng tuyển 1 người 1 người
10 Duke University 1 người trúng tuyển 1 người 1 người
10 Northwestern University 1 người 2 người
12 Dartmouth College 1 người trúng tuyển 1 người
15 Washington University in St. Louis 2 người
17 Cornell University 1 người 1 người
2023 Xếp hạng Đại học 2016-2020 2015-2016 2011-2015 2012-2013 2012
5 Wellesley College 1 người trúng tuyển 1 người
6 Carleton College 1 người
9 Claremont McKenna College 1 người trúng tuyển
11 Middlebury College 1 người 2 người
13 Vassar College 1 người trúng tuyển
13 Smith College 1 người trúng tuyển
15 Hamilton College 1 người trúng tuyển
18 Barnard College 1 người trúng tuyển
18 University of Richmond 1 người trúng tuyển
18 Haverford College 1 người trúng tuyển
2022 Xếp hạng Đại học 2016-2020 2015-2016 2011-2015 2012-2013 2012
2022 Xếp hạng Đại học 2016-2020 2015-2016 2011-2015 2012-2013 2012

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng