Bishop is a college prep, co-educational Catholic high school operating under the direction of the Diocese of Charlotte. We embrace the diversity of our student body and invite students of all faiths, ethnic and social and economic backgrounds to attend our school. We strive for a level of diversity in its population which prepares students in a values-centered environment which speaks to the best in Catholic education. At Bishop McGuinness, we take academics very seriously. We focus on helping each student excel in learning and prepare for future academic success. Courses are offered at different levels to fit different needs, interests and capabilities. Our professional staff offers guidance and advice to help students understand course options and select the most suitable program.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
446
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Thông tin cơ bản
19
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Học phí
$19,023
Số người
446
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
60%
SAT
1735/2400
Năm thành lập
1959
Điểm chuẩn
TOEFL,TOEFL Junior
Hình thức phỏng vấn
Skype
Quy mô lớp học
20
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng