Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp B
Học thuật A-
Ngoại khóa A
Cộng đồng A-
Đánh giá B
Năm 2019, trường trung học Wheaton đã đạt danh hiệu Blue Ribbon School (Băng Rôn Xanh) do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cấp, tương đương với trường kiểu mẫu trong nước và là danh hiệu cao quý nhất dành cho các trường K12 của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.
Thông Tin Trường Wheaton Academy Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy Wheaton Academy

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$51400
Sĩ số học sinh
660
Học sinh quốc tế
9%
Tỷ lệ giáo viên cao học
65%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
22
Điểm SAT
1300
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 9-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2018-2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#3 Stanford University 1
#3 Yale University 1
#6 University of Chicago 1
#10 Duke University 1
#10 Northwestern University 1
#15 Rice University 1
#15 Washington University in St. Louis 1
#17 Cornell University 1
#18 Columbia University 1
#18 University of Notre Dame 1
#20 University of California: Berkeley 1
#22 Carnegie Mellon University 1
#25 New York University 1
#25 University of Michigan 1
#25 University of Southern California 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1
LAC #6 United States Naval Academy 1
#36 Boston College 1
#38 University of Texas at Austin 1
#44 Brandeis University 1
#44 Case Western Reserve University 1
#44 Tulane University 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1
LAC #15 Davidson College 1
#182 Belmont University 1
LAC #37 Occidental College 1
#194 Biola University 1
LAC #51 The University of the South 1
Calvin College 1
Columbia College 1
Taylor University 1
Wheaton College 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2020 2015-2019 2018 Tổng số
Tất cả các trường 24 82 57 641 14
#3 Yale University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#3 Stanford University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#6 University of Chicago 1 trúng tuyển 1
#10 Duke University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#10 Northwestern University 1 trúng tuyển 1 10 trúng tuyển 12
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1
#13 Vanderbilt University 3 trúng tuyển 3
#15 Rice University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#15 Washington University in St. Louis 1 trúng tuyển 8 trúng tuyển 1 trúng tuyển 10
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#18 Columbia University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#18 University of Notre Dame 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1 2
#20 University of California: Los Angeles 3 trúng tuyển 3
#22 Georgetown University 2 trúng tuyển 2
#22 Carnegie Mellon University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#22 Emory University 3 trúng tuyển 3
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 1 5 trúng tuyển 1 trúng tuyển 8
#25 New York University 1 trúng tuyển 2 5 trúng tuyển 1 trúng tuyển 9
#29 Wake Forest University 1 1 4 trúng tuyển 6
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#32 University of California: Santa Barbara 2 7 trúng tuyển 1 trúng tuyển 10
#34 University of California: San Diego 3 4 trúng tuyển 1 trúng tuyển 8
#34 University of California: Irvine 11 trúng tuyển 11
#36 Boston College 1 trúng tuyển 4 trúng tuyển 1 trúng tuyển 6
#36 University of Rochester 5 trúng tuyển 5
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#38 University of Wisconsin-Madison 1 21 trúng tuyển 1 trúng tuyển 23
#38 College of William and Mary 4 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#38 University of California: Davis 1 10 trúng tuyển 1 trúng tuyển 12
#41 Boston University 5 trúng tuyển 5
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#44 Georgia Institute of Technology 2 trúng tuyển 2
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1 14 trúng tuyển 16
#44 Tulane University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 9 3 76 trúng tuyển 1 trúng tuyển 89
#49 University of Georgia 3 trúng tuyển 3
#51 Purdue University 1 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#55 Florida State University 1 1
#55 University of Miami 7 trúng tuyển 7
#55 University of Washington 1 1 8 trúng tuyển 10
#55 Pepperdine University 1 2 15 trúng tuyển 18
#56 Ohio State University: Columbus Campus 22 trúng tuyển 22
#59 Penn State University Park 17 trúng tuyển 17
#62 Syracuse University 1 8 trúng tuyển 9
#62 George Washington University 1 4 trúng tuyển 5
#62 University of Pittsburgh 1 3 trúng tuyển 4
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 3 trúng tuyển 3
#63 University of Maryland: College Park 3 trúng tuyển 3
#66 University of Minnesota: Twin Cities 1 21 trúng tuyển 22
#67 Texas A&M University 1 10 trúng tuyển 11
#67 University of Connecticut 1 2 trúng tuyển 3
#67 University of Massachusetts Amherst 3 trúng tuyển 3
#67 Worcester Polytechnic Institute 3 trúng tuyển 3
#70 University of California: Santa Cruz 5 trúng tuyển 5
#72 Southern Methodist University 1 7 trúng tuyển 8
#72 Fordham University 6 trúng tuyển 6
#72 American University 1 trúng tuyển 1
#72 North Carolina State University 1 1
#72 Indiana University Bloomington 2 29 trúng tuyển 31
#77 Loyola Marymount University 1 1
#77 Baylor University 8 5 68 trúng tuyển 81
#77 Clemson University 1 2 5 trúng tuyển 8
#77 Michigan State University 1 26 trúng tuyển 27
#77 SUNY University at Stony Brook 1 trúng tuyển 1
#83 University of Iowa 1 25 trúng tuyển 26
#83 Marquette University 18 trúng tuyển 18
#85 University of California: Riverside 3 trúng tuyển 3
#89 Texas Christian University 1 15 trúng tuyển 16
#89 University of Delaware 3 trúng tuyển 3
#96 University of Colorado Boulder 7 trúng tuyển 7
#97 Auburn University 1 1
#97 University of San Diego 1 trúng tuyển 1
#104 University of Tennessee: Knoxville 1 1 2
#105 Miami University: Oxford 23 trúng tuyển 23
#105 University of Denver 5 trúng tuyển 5
#105 University of San Francisco 3 trúng tuyển 3
#105 Drexel University 1 1
#115 Loyola University Chicago 3 3 23 trúng tuyển 29
#118 Iowa State University 2 2
#127 Illinois Institute of Technology 1 1
#127 Samford University 1 1
#137 DePaul University 1 1
#137 University of Alabama 1 3 4
#166 Xavier University 2 1 3
#176 University of Arkansas 1 1
#182 Missouri University of Science and Technology 1 1
#182 Belmont University 1 trúng tuyển 1 2 4
#194 Biola University 1 trúng tuyển 1 2
#194 Union University 1 1
#202 Indiana University-Purdue University Indianapolis 1 1
#202 University of Wyoming 1 1
#212 Lipscomb University 4 4
#219 Seattle Pacific University 1 1
#219 Illinois State University 2 1 3
#250 Central Michigan University 1 1
#263 University of Indianapolis 1 1
#263 Azusa Pacific University 1 1
#263 Grand Valley State University 1 1
#285 Western Michigan University 1 1
Eastern Kentucky University 1 1
Aurora University 1 1 2
Dallas Baptist University 1 1
Roosevelt University 1 1
Grand Canyon University 14 14
Oral Roberts University 1 1
Palm Beach Atlantic University 1 2 3
Southeastern University 1 1
Liberty University 4 3 7
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2020 2015-2019 2018 Tổng số
Tất cả các trường 4 4 10 34 2
#6 United States Naval Academy 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#11 Washington and Lee University 1 1
#13 Smith College 1 trúng tuyển 1
#15 Davidson College 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#18 University of Richmond 2 trúng tuyển 2
#18 United States Air Force Academy 1 trúng tuyển 1
#18 Barnard College 1 trúng tuyển 1
#18 Colgate University 4 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1
#30 Oberlin College 1 trúng tuyển 1
#31 Kenyon College 1 2 4 trúng tuyển 7
#33 Pitzer College 1 1
#36 Mount Holyoke College 2 trúng tuyển 2
#37 Occidental College 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#39 Union College 10 trúng tuyển 10
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1
#45 Thomas Aquinas College 1 1
#51 The University of the South 1 trúng tuyển 1
#70 Virginia Military Institute 1 1
#100 Cornell College 1 1
#102 Hope College 2 2
#130 Eckerd College 1 1
#147 Covenant College 1 1
#151 Gordon College 1 1 2

Chương trình học

Chương trình AP

(25)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Chemistry Hóa học
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Psychology Tâm lý học
Statistics Thống kê
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Chemistry Hóa học
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Psychology Tâm lý học
Statistics Thống kê
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Art History Lịch sử nghệ thuật
Environmental Science Khoa học môi trường
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
World History Lịch sử thế giới
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Microeconomics Kinh tế vi mô
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Physics 1 Vật lý 1
Research Nghiên cứu chuyên đề
Seminar Thảo luận chuyên đề
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(19)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(48)
National Honor Society
Student Council
Student Reps
Business Club
Chess Club
Makers Club
National Honor Society
Student Council
Student Reps
Business Club
Chess Club
Makers Club
Mock Trial Team
Model Building & Strategy Gaming Club
Quiz Bowl
Science Bowl
WYSE
Jazz Ensemble
Pep Band
Live Video & Television Production
French Club
National French Honor Society
Kairos
Spanish Ministry
Trap Club
Class Activities and Events
Project LEAD
Worship Team
Round Tables
Environmental Club
Literary Journal
Poetry Club
Robotics Club
Local Service Opportunities
Camerata-Instrumental Chamber Music
Fall/Winter Show
Fall Show Crew
Furnace Company Dance Team
Furnace Company Improv/Team
Spring Musical
Spring Musical Crews
Spring Musical Pit Orchestra
WAcappella-Gracenotes
WAcappella-Prince Crossing
WAcappella-KANTOREI
Yearbook
Spanish Club
Adventure Club
Climbing Club
Archery Club
Guy's Campout
Girls' Campout
Intramurals
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(16)
A Cappella Hát không có nhạc đệm
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Jazz Nhạc jazz
Orchestra Dàn nhạc giao hưởng
A Cappella Hát không có nhạc đệm
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Jazz Nhạc jazz
Orchestra Dàn nhạc giao hưởng
Theater Nhà hát
2D Design Thiết kế 2D
2D Studio Art Nghệ thuật phòng thu 2D
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Drawing Hội họa
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Illustration Hình minh họa
Photography Nhiếp ảnh
Sculpture Điêu khắc
Video Production Sản xuất video
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
Gilmour Academy United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Lake Forest Academy United States Flag

Hỏi đáp về Wheaton Academy

Các thông tin cơ bản về trường Wheaton Academy.
Wheaton Academy là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang Illinois, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1853, và hiện có khoảng 660 học sinh, với khoảng 9.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.wheatonacademy.org/.
Trường Wheaton Academy có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Wheaton Academy cung cấp 22 môn AP.

Trường Wheaton Academy cũng có 65% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Wheaton Academy thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2018-2022, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Stanford University, Yale University, University of Chicago, Duke University và Northwestern University.
Yêu cầu tuyển sinh của Wheaton Academybao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Wheaton Academycũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Wheaton Academy là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Wheaton Academy cho năm 2024 là $17,350, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại jbrannon@waglobalnetwork.org .
Trường Wheaton Academy toạ lạc tại đâu?
Trường Wheaton Academy toạ lạc tại bang Bang Illinois , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Chicago, có khoảng cách chừng 29. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay O‘Hare International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Wheaton Academy trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Wheaton Academy nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 452 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Wheaton Academy cũng được 22 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Wheaton Academy?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Wheaton Academy trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Wheaton Academy tại địa chỉ: http://www.wheatonacademy.org/ hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 630-562-7500.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Wheaton Academy?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: St. Francis High School-IL, Marklund Day School and St. Irene Catholic School.

Thành phố chính gần trường nhất là Chicago. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Chicago.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Wheaton Academy là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Wheaton Academy là B+.

Đánh giá theo mục của trường Wheaton Academy bao gồm:
B Tốt nghiệp
A- Học thuật
A Ngoại khóa
A- Cộng đồng
B Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Nằm bên Hồ Michigan ở Illinois, Chicago là một trong những thành phố lớn nhất ở nước Mỹ. Nổi tiếng với kiến trúc đặc sắc, thành phố có đường chân trời được vẽ bởi các tòa nhà chọc trời như Trung tâm John Hancock nổi tiếng, Tháp Willis cao 1.451 feet (trước đây là Tháp Sears) và Tháp Tribune phong cách Gothic mới. Thành phố này cũng nổi tiếng với các viện bảo tàng, trong đó có Viện Nghệ thuật Chicago với các tác phẩm Trường phái Ấn tượng và Hậu Ấn tượng nổi tiếng.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 8,087
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 22%
Sân bay lân cận Sân bay quốc tế O'Hare

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()