Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp A-
Học thuật B+
Ngoại khóa A-
Cộng đồng A
Đánh giá C
Nhà trường mang trong mình sứ mệnh giúp đỡ các học sinh hình thành tư duy về việc học tập, rèn luyện đức tính chính trực và sống có mục đích, cũng như tôn trọng phẩm chất và giá trị riêng của mỗi học sinh. Tại Vistamar, mỗi học sinh tích lũy những tri thức cốt lõi và đức tính cần thiết để đạt được mục tiêu của mình, hướng tới một cuộc sống trọn vẹn hơn.
Thông Tin Trường Vistamar School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
254
Học sinh quốc tế
4%
Tỷ lệ giáo viên cao học
75%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$8 Million
Số môn học AP
18
Điểm SAT
1280
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 9-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#2 Massachusetts Institute of Technology 1
#15 Rice University 1
LAC #3 Pomona College 1
#18 University of Notre Dame 1
#20 University of California: Berkeley 7
#20 University of California: Los Angeles 1
#22 Emory University 1
#25 New York University 1
#25 University of Michigan 1
#25 University of Southern California 1
LAC #6 Carleton College 1
#32 Tufts University 1
#32 University of California: Santa Barbara 1
#34 University of California: Irvine 1
#34 University of California: San Diego 1
#36 University of Rochester 1
#38 University of California: Davis 3
#38 University of Texas at Austin 1
#38 University of Wisconsin-Madison 3
#41 Boston University 1
#44 Brandeis University 1
#44 Northeastern University 3
#44 Tulane University 1
#51 Purdue University 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#51 Spelman College 1
#55 Pepperdine University 1
#55 Santa Clara University 2
#55 University of Miami 1
#55 University of Washington 4
LAC #11 Middlebury College 1
#62 George Washington University 1
#62 Syracuse University 1
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#63 Lawrence University 1
#63 St. Olaf College 1
#67 Worcester Polytechnic Institute 1
#72 American University 1
#72 Fordham University 1
#72 Indiana University Bloomington 1
#72 Reed College 1
#76 Muhlenberg College 1
#76 Willamette University 2
#77 Clemson University 1
#77 Loyola Marymount University 1
#77 Michigan State University 1
#83 Gonzaga University 1
#83 Stevens Institute of Technology 1
#84 Bennington College 1
#85 University of Puget Sound 1
#89 Elon University 1
#89 Howard University 2
#89 Texas Christian University 3
#89 University of Delaware 1
LAC #18 Colgate University 1
#94 Lewis & Clark College 1
#97 Clark University 1
#97 University of San Diego 1
#105 Drexel University 1
#105 Rochester Institute of Technology 1
#105 Saint Louis University 1
#105 University of Arizona 1
#105 University of Denver 1
#105 University of Oregon 4
#105 University of San Francisco 1
#107 Whittier College 1
#115 Loyola University Chicago 1
Arizona State University 1
#121 Chapman University 2
#121 Temple University 1
#121 University of Vermont 1
#127 Clarkson University 1
#130 Eckerd College 1
LAC #27 Macalester College 1
#137 California State University: Long Beach 1
#137 DePaul University 2
#137 Seattle University 1
#137 Seton Hall University 1
#137 University of Alabama 1
LAC #29 Harvey Mudd College 1
#151 Fisk University 1
#151 James Madison University 1
#151 San Diego State University 1
#151 University of the Pacific 1
LAC #31 Kenyon College 1
LAC #33 Pitzer College 1
#166 California State University: Fullerton 1
#166 Hofstra University 1
#166 University of Hawaii at Manoa 1
LAC #37 Occidental College 1
LAC #39 Lafayette College 1
LAC #39 Skidmore College 1
LAC #39 Trinity College 1
#202 Loyola University New Orleans 1
#219 Hampton University 1
LAC #45 DePauw University 1
#234 Pace University 1
#234 Suffolk University 1
LAC #48 Whitman College 1
LAC #51 Dickinson College 1
LAC #55 Connecticut College 1
LAC #60 Bard College 1
LAC #61 Gettysburg College 1
Bryan College: Sacramento 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 1
California State Polytechnic University: Pomona 1
california state university channel islands 1
California State University: Dominguez Hills 1
California State University: Los Angeles 1
California State University: Monterey Bay 1
California State University: Northridge 1
College of William and Mary 1
Dillard University 1
El Camino College 2
Emerson College 1
Florida Gulf Coast University 1
florida polytechnic university 1
Fort Lewis College 1
Hawaii Pacific University 1
Hope International University 1
Ithaca College 1
Oberlin College 1
Penn State University Park 1
Santa Barbara City College 1
St. John's College 1
St. John's University 1
Tuskegee University 1
Union College 1
University of British Columbia 1
University of California: Merced 1
University of California: Riverside 1
University of California: Santa Cruz 1
University of Colorado Boulder 1
University of Maryland: College Park 1
University of Portland 1
University of Redlands 1
University of St. Andrews 1
University of Victoria 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2020 2018 Tổng số
Tất cả các trường 105 98 33 24
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#3 Harvard College 1 1
#6 University of Chicago 1 1
#7 Johns Hopkins University 1 1
#7 University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 1
#10 Northwestern University 1 1
#10 Duke University 1 trúng tuyển 1 2
#13 Brown University 1 trúng tuyển 1 2
#15 Rice University 1 trúng tuyển 1
#15 Washington University in St. Louis 1 trúng tuyển 1
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1 2
#18 Columbia University 1 1
#18 University of Notre Dame 1 trúng tuyển 1 2
#20 University of California: Berkeley 7 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 1 12
#20 University of California: Los Angeles 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 1 1 5
#22 Emory University 1 trúng tuyển 1 2
#22 Georgetown University 1 1
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 1 1 5
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1
#25 New York University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 1 6
#32 University of California: Santa Barbara 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#32 Tufts University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#38 University of Wisconsin-Madison 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 5
#38 University of California: Davis 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1
#41 Boston University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 5
#44 Tulane University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 1 6
#44 Northeastern University 3 trúng tuyển 3 trúng tuyển 6
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 2
#44 Georgia Institute of Technology 1 1
#51 Purdue University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#51 Villanova University 1 trúng tuyển 1 2
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#55 University of Miami 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#55 Santa Clara University 2 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#55 University of Washington 4 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 7
#62 George Washington University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#62 Syracuse University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 trúng tuyển 1
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
#72 Southern Methodist University 1 trúng tuyển 1 2
#72 American University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1
#77 Clemson University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#77 Loyola Marymount University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#83 Stevens Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#83 Gonzaga University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#83 Marquette University 1 trúng tuyển 1
#89 Texas Christian University 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#89 Elon University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 Howard University 2 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#97 University of San Diego 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of Utah 1 trúng tuyển 1
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#105 Saint Louis University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of Oregon 4 trúng tuyển 2 trúng tuyển 1 7
#105 Rochester Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#105 University of San Francisco 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 University of Kansas 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 Chapman University 2 trúng tuyển 2 trúng tuyển 4
#127 Clarkson University 1 trúng tuyển 1
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1
#137 California State University: Long Beach 1 trúng tuyển 1
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#137 DePaul University 2 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#137 University of Alabama 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#137 Seattle University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 Oregon State University 1 trúng tuyển 1
#151 University of the Pacific 1 trúng tuyển 1
#151 Simmons University 1 1
#151 San Diego State University 1 trúng tuyển 1
#151 James Madison University 1 trúng tuyển 1
#166 California State University: Fullerton 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#166 University of Hawaii at Manoa 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#166 Hofstra University 1 trúng tuyển 1
#176 Valparaiso University 1 trúng tuyển 1 2
#176 University of Arkansas 1 trúng tuyển 1
#182 Belmont University 1 1
#202 Loyola University New Orleans 1 trúng tuyển 1
#212 University of New Mexico 1 trúng tuyển 1
#219 Hampton University 1 trúng tuyển 1
#219 University of Maine 1 trúng tuyển 1
#234 University of Hartford 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1
#234 Suffolk University 1 trúng tuyển 1
#317 Northern Arizona University 1 trúng tuyển 1
Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1 2
College of William and Mary 1 trúng tuyển 1
University of Maryland: College Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Roosevelt University 1 trúng tuyển 1
University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1
University of California: Merced 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Penn State University Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1
University of California: Riverside 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
Florida Gulf Coast University 1 trúng tuyển 1
University of California: Santa Cruz 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2020 2018 Tổng số
Tất cả các trường 34 24 11 4
#2 Amherst College 1 trúng tuyển 1 2
#3 Pomona College 1 trúng tuyển 1 1 3
#6 Carleton College 1 trúng tuyển 1
#9 Claremont McKenna College 1 trúng tuyển 1
#11 Middlebury College 1 trúng tuyển 1 2
#18 Colgate University 1 trúng tuyển 1
#18 Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#18 Haverford College 1 trúng tuyển 1
#18 Barnard College 1 trúng tuyển 1 2
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#27 Colorado College 1 1
#29 Harvey Mudd College 1 trúng tuyển 1
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#33 Pitzer College 1 trúng tuyển 1
#37 Occidental College 1 trúng tuyển 1 2
#38 Franklin & Marshall College 1 1
#39 Denison University 1 trúng tuyển 1 2
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#39 Trinity College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#39 Lafayette College 1 trúng tuyển 1
#45 DePauw University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#48 Whitman College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#51 Spelman College 1 trúng tuyển 1
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#61 Gettysburg College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#63 St. Olaf College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#63 Lawrence University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#68 Kalamazoo College 1 trúng tuyển 1
#72 Reed College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#72 Sarah Lawrence College 1 trúng tuyển 1
#76 Muhlenberg College 1 trúng tuyển 1 2
#76 Willamette University 2 trúng tuyển 1 3
#84 Bennington College 1 trúng tuyển 1
#85 University of Puget Sound 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#94 Lewis & Clark College 1 trúng tuyển 1 2
#107 Whittier College 1 trúng tuyển 1
#120 Hampshire College 1 trúng tuyển 1
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1
#151 Fisk University 1 trúng tuyển 1
Dillard University 1 trúng tuyển 1
Union College 1 trúng tuyển 1
Oberlin College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2020 2018 Tổng số
Tất cả các trường 2 0 0 0
#2 University of British Columbia 1 trúng tuyển 1
#13 University of Victoria 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2020 2018 Tổng số
Tất cả các trường 1 1 0 0
#33 University of St. Andrews 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2

Chương trình học

Chương trình AP

(18)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Computer Science A Khoa học máy tính A
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Computer Science A Khoa học máy tính A
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Environmental Science Khoa học môi trường
Human Geography Địa lý và con người
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Physics 1 Vật lý 1
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(9)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Flag Football Bóng bầu dục giật cờ
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Flag Football Bóng bầu dục giật cờ
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Swimming Bơi lội
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(19)
Acting Diễn xuất
Choir Dàn đồng ca
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Performing Biểu diễn
Acting Diễn xuất
Choir Dàn đồng ca
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Performing Biểu diễn
Production Sản xuất
Theater Nhà hát
Digital Media Truyền thông kỹ thuật số
Drawing Hội họa
Film Production Sản xuất phim
Photography Nhiếp ảnh
Sculpture Điêu khắc
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
2D Art Nghệ thuật 2D
3D Art Nghệ thuật 3D
Audio Âm thanh
Mixed Media Truyền thông hỗn hợp
Rock Nhạc Rock
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(37)
GSA
African American Association
Feminist Club
United Asian Association
African American Mentoring Program
Latino Students Association
GSA
African American Association
Feminist Club
United Asian Association
African American Mentoring Program
Latino Students Association
Mixed Kidz Club
Jewish Culture Club; White Anti-Racist Affinity Group
Yearbook
Vistamar View
Robotics
Eco Club
Pre-Med Club
Topics in Astronomy and Science
French Club
Book Club
Math Team
Quotable Movie Club
Junior Statesmen of America
Mock Trial
Ethics Bowl
Model UN
Entertainment Club
Investment Club
Interact Club
Girl Up
League of Legends Club
Chess Club
Club Fair
Fall Dance
WinterSemi-Formal
Jr./Sr. Prom
Spirit Week
Morning Meeting
VPA Night
Winter Concert
Soulful Celebration
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

310-643-7377
admissions@vistamarschool.org
Nổi bật
Trường nội trú
Idyllwild Arts Academy United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Army and Navy Academy United States Flag

Hỏi đáp về Vistamar School

01.
Các thông tin cơ bản về trường Vistamar School.
Vistamar School ilà một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang California, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 2005, và hiện có khoảng 254 học sinh, với khoảng 4.00% trong số đó là học sinh quốc tế..

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://www.vistamarschool.org/page.
02.
Trường Vistamar School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Vistamar School cung cấp 18 môn AP.

Trong những năm gần đây, có -1 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Vistamar School cũng có 75% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
03.
Học sinh trường Vistamar School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2022, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Massachusetts Institute of Technology, Rice University, Pomona College, University of Notre Dame và University of California: Berkeley.
04.
Yêu cầu tuyển sinh của Vistamar Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Vistamar Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, kết quả các bài thi chuẩn hoá (chẳng hạn như TOEFL và SSAT), và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
05.
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Vistamar School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Vistamar School cho năm 2024 là $43,510, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@vistamarschool.org .
06.
Trường Vistamar School toạ lạc tại đâu?
Trường Vistamar School toạ lạc tại bang Bang California , Hoa Kỳ.
07.
Mức độ phổ biến của trường Vistamar School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Vistamar School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 788 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Vistamar School cũng được 6 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
08.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Vistamar School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Vistamar School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Vistamar School tại địa chỉ: https://www.vistamarschool.org/page hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 310-643-7377.
09.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Vistamar School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Magic Rainbow Pre School, Manhattan Academy and Via Pacifica School.

10.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Vistamar School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Vistamar School là B+.

Đánh giá theo mục của trường Vistamar School bao gồm:
A- Tốt nghiệp
B+ Học thuật
A- Ngoại khóa
A Cộng đồng
C Đánh giá

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()