Or via social:
Admission office admission@santacatalina.org

Giới thiệu trường

Tổng quan
A-
Tốt nghiệp A
Học thuật A-
Ngoại khóa B+
Cộng đồng A-
Đánh giá A-
Santa Catalina School được thành lập vào năm 1950 và là một trường nữ sinh Công giáo độc lập. Mục tiêu giảng dạy của trường bao hàm thế giới tinh thần, phát triển trí tuệ sáng tạo, cá tính và sự nhiệt tình. Công việc của trường là đào tạo tinh thần trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, người khác, nhà trường và Chúa. Trường khuyến khích sự phát triển trong tâm hồn của các em thông qua công việc nghiên cứu tôn giáo và phục vụ cộng đồng, giúp các em hiểu được nhu cầu của xã hội và đạt được sự phát triển cá nhân. Trường cung cấp các môn học AP và danh dự, v.v., thông qua một loạt các dự án phong phú đa dạng để nâng cao năng lực toàn diện về nghệ thuật, thể thao và dịch vụ cộng đồng của học sinh.
Xem thêm
Thông Tin Trường Santa Catalina School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$74000
Sĩ số học sinh
211
Học sinh quốc tế
19%
Tỷ lệ giáo viên cao học
78%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Quỹ đóng góp
$49 Million
Số môn học AP
10
Điểm SAT
1312
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2017-2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 1
#2 Columbia University 2
#5 Yale University 3
LAC #1 Williams College 1
#6 Stanford University 3
#6 University of Chicago 1
#8 University of Pennsylvania 1
#9 Johns Hopkins University 4
#9 Northwestern University 2
#13 Dartmouth College 1
#14 Brown University 1
#14 Washington University in St. Louis 2
#19 University of Notre Dame 1
#20 University of California: Los Angeles 5
#21 Emory University 2
#22 University of California: Berkeley 7
#23 Georgetown University 1
#23 University of Michigan 2
#25 Carnegie Mellon University 3
#25 University of Virginia 3
LAC #5 Wellesley College 1
#27 University of Southern California 11
#28 New York University 3
#28 Tufts University 3
#28 University of California: Santa Barbara 4
#28 Wake Forest University 3
LAC #6 Bowdoin College 2
#34 University of Rochester 1
#36 Boston College 5
#36 University of California: Irvine 1
#38 University of California: Davis 5
#40 College of William and Mary 2
#42 Boston University 1
#42 Case Western Reserve University 1
#42 Tulane University 1
#42 University of Wisconsin-Madison 3
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 2
#48 Hillsdale College 2
#49 Northeastern University 6
#49 Pepperdine University 3
#55 Santa Clara University 1
#55 University of Miami 1
LAC #11 Washington and Lee University 1
#57 Penn State University Park 1
#59 Syracuse University 5
#59 University of Washington 5
#63 George Washington University 1
LAC #13 Grinnell College 1
LAC #13 Hamilton College 1
#68 Fordham University 3
#68 Indiana University Bloomington 1
#68 Southern Methodist University 5
#72 Sarah Lawrence College 2
#75 Baylor University 1
#75 Clemson University 1
#75 Loyola Marymount University 5
#76 Allegheny College 1
#76 Willamette University 1
#79 American University 3
#79 Gonzaga University 1
#79 North Carolina State University 1
#83 Colorado School of Mines 1
#83 Elon University 1
#83 Marquette University 2
#83 Texas Christian University 2
#83 University of California: Riverside 1
LAC #17 Barnard College 3
LAC #17 Colby College 1
#93 University of Denver 5
#93 University of San Diego 6
#94 Lewis & Clark College 1
#99 University of Oregon 3
#99 University of Utah 1
#103 University of Arizona 3
#103 University of California: Santa Cruz 3
#103 University of San Francisco 2
#104 University of Colorado Boulder 1
#107 Whittier College 1
Arizona State University 1
#117 University of Vermont 1
#118 Iowa State University 1
#122 Chapman University 11
#124 Westmont College 1
LAC #25 Bates College 2
#127 DePaul University 1
#127 Seattle University 1
#130 Eckerd College 1
LAC #26 Colorado College 1
#137 University of Alabama 4
LAC #28 Harvey Mudd College 1
#148 San Diego State University 7
LAC #30 Bryn Mawr College 2
LAC #30 Scripps College 2
#151 Colorado State University 1
#151 James Madison University 1
#151 University of Mississippi 3
#166 University of Hawaii at Manoa 4
LAC #35 Pitzer College 1
LAC #36 Oberlin College 2
#182 Belmont University 1
LAC #38 Bucknell University 1
LAC #38 Lafayette College 1
LAC #38 Whitman College 1
#202 Loyola University New Orleans 1
LAC #42 Occidental College 2
#212 Lipscomb University 1
#263 Montana State University 1
#317 Northern Arizona University 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 6
California State Polytechnic University: Pomona 1
California State University: Chico 1
California State University: Monterey Bay 1
California State University: Northridge 1
California State University: Sacramento 1
Fashion Institute of Design and Merchandising: Los Angeles 1
Fashion Institute of Technology 1
Florida Southern College 1
Grove City College 1
Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico 1
Ithaca College 1
Malone University 1
Monterey Peninsula College 3
Point Loma Nazarene University 2
Pratt Institute 1
Rhode Island School of Design 2
Saint Mary's College of California 4
Santa Barbara City College 2
Santa Rosa Junior College 1
Savannah College of Art and Design 1
Sonoma State University 1
The New School College of Performing Arts 1
University of Edinburgh 2
University of Redlands 1
University of St. Andrews 1
University of Toronto 2
Western Washington University 1
Westminster College-Salt Lake City-UT 1
Wheaton College 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2023 2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 207 239 161 160 108
#1 Princeton University 1 1 trúng tuyển 2
#3 Stanford University 3 3 trúng tuyển 4 4 5 19
#3 Yale University 3 2 trúng tuyển 2 2 1 10
#6 University of Chicago 1 1 trúng tuyển 1 1 2 6
#7 University of Pennsylvania 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#7 Johns Hopkins University 4 4 trúng tuyển 4 2 1 15
#10 Duke University 1 1 1 3
#10 Northwestern University 2 2 trúng tuyển 2 2 8
#12 Dartmouth College 1 1 trúng tuyển 2
#13 Vanderbilt University 1 trúng tuyển 1
#13 Brown University 1 1
#15 Washington University in St. Louis 2 2 trúng tuyển 2 3 3 12
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1
#18 University of Notre Dame 1 1 trúng tuyển 2
#18 Columbia University 2 1 trúng tuyển 1 1 2 7
#20 University of California: Los Angeles 5 3 trúng tuyển 2 3 4 17
#20 University of California: Berkeley 7 5 trúng tuyển 4 5 21
#22 Emory University 2 2 trúng tuyển 2 2 2 10
#22 Georgetown University 1 1 trúng tuyển 1 1 1 5
#22 Carnegie Mellon University 3 3 trúng tuyển 5 4 5 20
#25 New York University 3 3 trúng tuyển 1 1 5 13
#25 University of Michigan 2 1 trúng tuyển 3
#25 University of Southern California 11 10 trúng tuyển 9 11 9 50
#25 University of Virginia 3 2 trúng tuyển 1 1 7
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1
#29 Wake Forest University 3 2 trúng tuyển 1 1 7
#32 Tufts University 3 2 trúng tuyển 2 1 1 9
#32 University of California: Santa Barbara 4 4 trúng tuyển 4 3 3 18
#34 University of California: Irvine 1 1 trúng tuyển 1 3
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 1 1 2 5
#36 University of Rochester 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#36 Boston College 5 5 trúng tuyển 3 2 2 17
#38 University of Wisconsin-Madison 3 3 trúng tuyển 2 1 1 10
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of California: Davis 5 5 trúng tuyển 5 3 2 20
#40 College of William and Mary 2 2 trúng tuyển 1 2 2 9
#41 Boston University 1 1 trúng tuyển 1 5 8 16
#44 Northeastern University 6 5 trúng tuyển 4 2 2 19
#44 Case Western Reserve University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#44 Tulane University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 2 2 trúng tuyển 2 1 1 8
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#51 Villanova University 1 1
#55 Pepperdine University 3 1 trúng tuyển 1 1 6
#55 Santa Clara University 1 1 trúng tuyển 3 3 8
#55 University of Miami 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#55 University of Washington 5 5 trúng tuyển 5 3 2 20
#57 Penn State University Park 1 1 trúng tuyển 1 1 1 5
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1 1 3
#62 Syracuse University 5 4 trúng tuyển 4 1 14
#62 George Washington University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1
#67 Yeshiva University 1 1
#72 Indiana University Bloomington 1 1 trúng tuyển 1 3 3 9
#72 Southern Methodist University 5 4 trúng tuyển 5 4 4 22
#72 American University 3 3 trúng tuyển 3 2 2 13
#72 North Carolina State University 1 1
#72 Fordham University 3 2 trúng tuyển 2 1 1 9
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1
#77 Clemson University 1 1 trúng tuyển 2
#77 Baylor University 1 1 trúng tuyển 2 2 1 7
#77 Loyola Marymount University 5 3 trúng tuyển 3 3 14
#83 Stevens Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#83 Gonzaga University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#83 Marquette University 2 2 trúng tuyển 1 1 1 7
#83 University of California: Riverside 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#89 Elon University 1 1 trúng tuyển 2
#89 Texas Christian University 2 2 trúng tuyển 4 5 5 18
#89 Colorado School of Mines 1 1 trúng tuyển 1 3
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1
#97 University of San Diego 6 6 trúng tuyển 7 4 6 29
#103 University of California: Santa Cruz 3 2 trúng tuyển 1 1 1 8
#104 University of Colorado Boulder 1 1 trúng tuyển 2
#104 University of Tennessee: Knoxville 1 1 2
#105 University of Utah 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1
#105 Rochester Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#105 University of Oregon 3 3 trúng tuyển 4 7 17
#105 University of Denver 5 5 trúng tuyển 4 4 4 22
#105 University of San Francisco 2 2 trúng tuyển 1 2 3 10
#105 University of Arizona 3 2 trúng tuyển 2 3 10
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#115 Fairfield University 1 trúng tuyển 1
#118 Iowa State University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#121 Chapman University 11 8 trúng tuyển 10 10 39
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1
#121 University of Vermont 1 1 trúng tuyển 1 1 1 5
#121 Arizona State University 1 1 trúng tuyển 2
#137 University of Alabama 4 4 trúng tuyển 3 1 12
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1 1 3
#137 DePaul University 1 1 trúng tuyển 2
#137 Seattle University 1 1 trúng tuyển 2 2 6
#137 George Mason University 1 trúng tuyển 1
#137 California State University: Long Beach 1 trúng tuyển 1
#151 James Madison University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#151 Duquesne University 1 trúng tuyển 1
#151 Colorado State University 1 1 trúng tuyển 1 3
#151 University of La Verne 1 trúng tuyển 1
#151 Oregon State University 1 trúng tuyển 1
#151 San Diego State University 7 6 trúng tuyển 3 2 18
#151 University of Mississippi 3 3 trúng tuyển 3 1 10
#151 University of the Pacific 1 trúng tuyển 2 3
#166 California State University: Fullerton 1 trúng tuyển 1
#166 Bradley University 1 trúng tuyển 1
#166 University of Hawaii at Manoa 4 4 trúng tuyển 4 3 15
#166 Xavier University 1 trúng tuyển 1
#176 Catholic University of America 1 trúng tuyển 1
#176 University of Arkansas 1 trúng tuyển 1
#176 University of Idaho 1 trúng tuyển 1
#182 Ohio University 1 trúng tuyển 1
#182 Belmont University 1 1 trúng tuyển 2
#182 University of Rhode Island 1 trúng tuyển 1
#202 Loyola University New Orleans 1 1 trúng tuyển 2
#202 University of Wyoming 1 trúng tuyển 1
#212 Lipscomb University 1 1 trúng tuyển 2
#212 Washington State University 1 trúng tuyển 1
#212 Kent State University 1 trúng tuyển 1
#212 University of New Mexico 1 trúng tuyển 1
#219 Sacred Heart University 1 trúng tuyển 1
#219 Seattle Pacific University 1 trúng tuyển 1 1 3
#219 Nova Southeastern University 1 1
#219 University of North Carolina at Charlotte 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1
#234 San Francisco State University 1 trúng tuyển 1
#234 Suffolk University 1 trúng tuyển 1
#250 Regis University 1 trúng tuyển 1 1 3
#263 Montana State University 1 1 trúng tuyển 2
#285 University of North Texas 1 trúng tuyển 1
#285 Portland State University 1 trúng tuyển 1 2
#285 University of Montana 1 trúng tuyển 1
#299 Regent University 1 trúng tuyển 1
#317 Northern Arizona University 1 1 trúng tuyển 1 3
Grand Canyon University 1 trúng tuyển 1
University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1
Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1
Rutgers University 1 trúng tuyển 1
University of California: Merced 1 trúng tuyển 1
University of Northern Colorado 1 trúng tuyển 1
California State University: East Bay 1 trúng tuyển 1
University of Mary Hardin-Baylor 1 trúng tuyển 1
Boise State University 1 trúng tuyển 1
University of Texas at San Antonio 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2023 2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 37 62 33 33 13
#1 Williams College 1 1 trúng tuyển 1 1 1 5
#2 Amherst College 1 1
#3 Pomona College 1 1
#4 Swarthmore College 1 1
#5 Wellesley College 1 1 trúng tuyển 1 1 1 5
#6 Carleton College 1 trúng tuyển 1
#6 Bowdoin College 2 1 trúng tuyển 1 1 1 6
#9 Claremont McKenna College 1 trúng tuyển 1
#11 Washington and Lee University 1 1 trúng tuyển 1 1 1 5
#13 Smith College 1 trúng tuyển 1
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1
#15 Davidson College 1 1
#15 Hamilton College 1 1 trúng tuyển 1 3
#15 Grinnell College 1 1 trúng tuyển 1 3
#18 Colgate University 1 trúng tuyển 1
#18 Barnard College 3 1 1 5
#24 Colby College 1 1 trúng tuyển 2 2 2 8
#25 Bates College 2 2 trúng tuyển 2 1 1 8
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1
#27 Colorado College 1 1 trúng tuyển 1 1 1 5
#29 Harvey Mudd College 1 1 trúng tuyển 1 3
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1
#31 Bryn Mawr College 2 2 trúng tuyển 2 2 8
#33 College of the Holy Cross 1 trúng tuyển 1
#33 Scripps College 2 2 trúng tuyển 3 3 10
#33 Pitzer College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1
#36 Oberlin College 2 2 trúng tuyển 2 1 7
#37 Bucknell University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#37 Occidental College 2 2 trúng tuyển 4
#39 Lafayette College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#39 Denison University 1 trúng tuyển 1
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1
#45 DePauw University 1 trúng tuyển 1
#48 Hillsdale College 2 2 trúng tuyển 2 6
#48 Whitman College 1 1 trúng tuyển 1 1 1 5
#51 The University of the South 1 trúng tuyển 1
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1
#55 Rhodes College 1 trúng tuyển 1
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1
#61 Gettysburg College 1 trúng tuyển 1
#72 Sarah Lawrence College 2 2 trúng tuyển 2 3 9
#72 Reed College 1 trúng tuyển 1 1 3
#76 Muhlenberg College 1 trúng tuyển 1
#76 Allegheny College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#76 Willamette University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#85 Lake Forest College 1 trúng tuyển 1
#85 University of Puget Sound 1 trúng tuyển 2 3
#89 Ursinus College 1 trúng tuyển 1
#94 Lewis & Clark College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#102 Hope College 1 trúng tuyển 1
#107 Whittier College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#111 Goucher College 1 trúng tuyển 1
#111 Drew University 1 trúng tuyển 1
#124 Westmont College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#130 Eckerd College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#136 SUNY College at Purchase 1 trúng tuyển 1
Franklin & Marshall College 1 trúng tuyển 1
Union College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2023 2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 2 6 0 0 0
#1 University of Toronto 2 2 trúng tuyển 4
#2 University of British Columbia 1 trúng tuyển 1
#3 McGill University 1 trúng tuyển 1
#13 University of Victoria 1 trúng tuyển 1
#16 Queen's University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2023 2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 3 4 0 0 0
#3 University College London 1 trúng tuyển 1
#5 University of Edinburgh 2 2 trúng tuyển 4
#33 University of St. Andrews 1 1 trúng tuyển 2

Chương trình học

Chương trình AP

(10)
Calculus AB Giải tích AB
Biology Sinh học
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Calculus AB Giải tích AB
Biology Sinh học
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(13)
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Running Điền kinh
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Running Điền kinh
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Volleyball Bóng chuyền
Water Polo Bóng nước
Track and Field Điền kinh
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(11)
Media Phương tiện truyền thông
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Media Phương tiện truyền thông
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
2D Studio Art Nghệ thuật phòng thu 2D
3D Studio Art Nghệ thuật phòng thu 3D
Digital Media Truyền thông kỹ thuật số
Photography Nhiếp ảnh
Art Nghệ thuật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(53)
Beach Club
Chemistry Club
Rugby Club
Spanish Club
Tutoring Club
Lamplighter (Student Newspaper)
Beach Club
Chemistry Club
Rugby Club
Spanish Club
Tutoring Club
Lamplighter (Student Newspaper)
Model U.N.
Alegria Smile Fund
Girls Learn International
Mock Trial
BSU: Black Student Union
Accents
Cougars Can Lift
ecco! (a cappella)
Cookie Club
AWAKE Program
International Thespian Society
National Honor Society
Sailing Club
French Culture Club
Sports Med Club
Entrepreneur & Business Club
The Passion Project Club
Peace & Justice
TEDxSantaCatalinaSchool
Lady Rhythmics
Cardz for Kidz
Fashion Club
Purple America Initiative Club
National Art Honor Society
R4 (envrionmental club)
Catalinan (yearbook)
Safe Space
Accents (Dance)
B.U.R.R.I.T.O. (Improv)
Biochemistry Club
Calligraphy Club
Catalina Children's Fund
Catalina in Camera
Chinese Club
Cougars in STEM
Heart to Heart
Lady Rhythmics (body percussion)
Lift It Up
Make-a-Wish Club
Math & Physics Club
Mosaic (literary magazine)
PreMed & Health Club
Reverb (band)
Robotics (Nuns-n-Bolts)
Rubber Bridge
Senate
The "POP" Club
Xem tất cả

Liên hệ Santa Catalina School


Bạn chưa tìm được thông tin mình cần?
Thân chào,

FindingSchool hỗ trợ bạn gửi thư đến trường với công cụ soạn tin và chuyển ngữ. Chỉ cần nhập nội dung tiếng Việt, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường.
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường Santa Catalina School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 25/05/2021
Dự án nổi bật của trường Santa Catalina: Dự án nghiên cứu sinh thái biển. Santa Catalina chỉ cách Khu bảo tồn Biển Quốc gia Vịnh Monterey hơn 3km, nơi có đa dạng sinh học phong phú đến mức được mệnh danh là Serengeti của đại dương. Chương trình nghiên cứu sinh thái biển kéo dài ba năm của trường tạo cơ hội cho học sinh lớp 10 tập trung vào khoa học biển. Học sinh tiến hành nghiên cứu trong và xung quanh đại dương, học bằng cách quan sát, thử nghiệm các giả thuyết và tiến hành các thí nghiệm trong vịnh.
Xem thêm

Thành phố lớn lân cận

San Jose, tên chính thức là Thành phố San José, là một thành phố lớn ở tiểu bang California của Mỹ, là trung tâm văn hóa, tài chính và chính trị của Thung lũng Silicon, và là thành phố lớn nhất ở Bắc California về cả dân số và diện tích. Với dân số 1.013.240 người vào năm 2020, đây là thành phố đông dân nhất ở cả Vùng Vịnh và Khu vực thống kê hợp nhất San Jose–San Francisco–Oakland. San Jose nổi bật với sự đổi mới, đa dạng văn hóa, giàu có và khí hậu Địa Trung Hải đầy nắng và ôn hòa.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 106,992
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 53%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()