Or via social:
Admission office admission@santacatalina.org

Giới thiệu trường

Tổng quan
A-
Tốt nghiệp A
Học thuật A-
Ngoại khóa B+
Cộng đồng A-
Đánh giá A-
Giáo dục lấy trẻ gái làm trung tâm
Santa Catalina School được thành lập vào năm 1950 và là một trường nữ sinh Công giáo độc lập. Mục tiêu giảng dạy của trường bao hàm thế giới tinh thần, phát triển trí tuệ sáng tạo, cá tính và sự nhiệt tình. Công việc của trường là đào tạo tinh thần trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, người khác, nhà trường và Chúa. Trường khuyến khích sự phát triển trong tâm hồn của các em thông qua công việc nghiên cứu tôn giáo và phục vụ cộng đồng, giúp các em hiểu được nhu cầu của xã hội và đạt được sự phát triển cá nhân. Trường cung cấp các môn học AP và danh dự, v.v., thông qua một loạt các dự án phong phú đa dạng để nâng cao năng lực toàn diện về nghệ thuật, thể thao và dịch vụ cộng đồng của học sinh.
Xem thêm
Trường Santa Catalina School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School Santa Catalina School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$74000
Sĩ số học sinh
211
Học sinh quốc tế
21%
Tỷ lệ giáo viên cao học
78%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Quỹ đóng góp
$54 Million
Số môn học AP
10
Điểm SAT
1312
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#2 Columbia University 1
#5 Yale University 1
#6 University of Chicago 1
#14 Brown University 1
#20 University of California: Los Angeles 2
#22 University of California: Berkeley 2
#23 University of Michigan 1
#25 University of Virginia 1
#27 University of Southern California 1
#28 Tufts University 1
#28 Wake Forest University 1
LAC #6 Bowdoin College 2
#36 University of California: Irvine 1
#42 Tulane University 1
#49 Northeastern University 1
#49 Pepperdine University 2
#55 University of Miami 1
LAC #13 Davidson College 1
#75 Clemson University 1
#75 Loyola Marymount University 3
LAC #17 Barnard College 3
#99 University of Utah 1
#103 University of Arizona 1
#103 University of California: Santa Cruz 1
#122 Chapman University 3
#127 DePaul University 1
#148 San Diego State University 1
LAC #35 Pitzer College 1
#202 Loyola University New Orleans 1
#234 University of Massachusetts Dartmouth 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 3
California State Polytechnic University: Pomona 1
NC State University 1
Santa Barbara City College 1
Sonoma State University 1
Southern Methodist Syracuse 1
Tec de Monterrey 2
Universidad de Monterrey 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 33 239 161 160 108
#1 Princeton University 1 trúng tuyển 1
#3 Yale University 1 2 trúng tuyển 2 2 1 8
#3 Stanford University 3 trúng tuyển 4 4 5 16
#6 University of Chicago 1 1 trúng tuyển 1 1 2 6
#7 University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 1 1 3
#7 Johns Hopkins University 4 trúng tuyển 4 2 1 11
#10 Northwestern University 2 trúng tuyển 2 2 6
#10 Duke University 1 1 1 3
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1
#13 Brown University 1 1
#13 Vanderbilt University 1 trúng tuyển 1
#15 Washington University in St. Louis 2 trúng tuyển 2 3 3 10
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1
#18 University of Notre Dame 1 trúng tuyển 1
#18 Columbia University 1 1 trúng tuyển 1 1 2 6
#20 University of California: Berkeley 2 5 trúng tuyển 4 5 16
#20 University of California: Los Angeles 2 3 trúng tuyển 2 3 4 14
#22 Emory University 2 trúng tuyển 2 2 2 8
#22 Carnegie Mellon University 3 trúng tuyển 5 4 5 17
#22 Georgetown University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#25 New York University 3 trúng tuyển 1 1 5 10
#25 University of Virginia 1 2 trúng tuyển 1 1 5
#25 University of Southern California 1 10 trúng tuyển 9 11 9 40
#25 University of Michigan 1 1 trúng tuyển 2
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1
#29 Wake Forest University 1 2 trúng tuyển 1 1 5
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1
#32 University of California: Santa Barbara 4 trúng tuyển 4 3 3 14
#32 Tufts University 1 2 trúng tuyển 2 1 1 7
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 1 1 2 5
#34 University of California: Irvine 1 1 trúng tuyển 1 3
#36 Boston College 5 trúng tuyển 3 2 2 12
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1 1 3
#38 University of Wisconsin-Madison 3 trúng tuyển 2 1 1 7
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of California: Davis 5 trúng tuyển 5 3 2 15
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 5 8 15
#44 Northeastern University 1 5 trúng tuyển 4 2 2 14
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1 1 3
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1
#44 Tulane University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#51 Villanova University 1 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#55 Santa Clara University 1 trúng tuyển 3 3 7
#55 University of Miami 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#55 Pepperdine University 2 1 trúng tuyển 1 1 5
#55 University of Washington 5 trúng tuyển 5 3 2 15
#62 George Washington University 1 trúng tuyển 1 1 3
#62 Syracuse University 4 trúng tuyển 4 1 9
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1 1 3
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#67 Yeshiva University 1 1
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1
#72 Fordham University 2 trúng tuyển 2 1 1 6
#72 Southern Methodist University 4 trúng tuyển 5 4 4 17
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1 3 3 8
#72 American University 3 trúng tuyển 3 2 2 10
#77 Clemson University 1 1 trúng tuyển 2
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1
#77 Baylor University 1 trúng tuyển 2 2 1 6
#77 Loyola Marymount University 3 3 trúng tuyển 3 3 12
#83 Marquette University 2 trúng tuyển 1 1 1 5
#83 Stevens Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#83 Gonzaga University 1 trúng tuyển 1 1 3
#89 Texas Christian University 2 trúng tuyển 4 5 5 16
#89 Colorado School of Mines 1 trúng tuyển 1 2
#89 Elon University 1 trúng tuyển 1
#97 University of San Diego 6 trúng tuyển 7 4 6 23
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1
#103 University of California: Santa Cruz 1 2 trúng tuyển 1 1 1 6
#104 University of Tennessee: Knoxville 1 1 2
#105 University of Utah 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1
#105 University of San Francisco 2 trúng tuyển 1 2 3 8
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1
#105 University of Arizona 1 2 trúng tuyển 2 3 8
#105 University of Denver 5 trúng tuyển 4 4 4 17
#105 Rochester Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#105 University of Oregon 3 trúng tuyển 4 7 14
#115 Fairfield University 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#121 Chapman University 3 8 trúng tuyển 10 10 31
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#137 Seattle University 1 trúng tuyển 2 2 5
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1 1 3
#137 California State University: Long Beach 1 trúng tuyển 1
#137 George Mason University 1 trúng tuyển 1
#137 University of Alabama 4 trúng tuyển 3 1 8
#137 DePaul University 1 1 trúng tuyển 2
#151 Oregon State University 1 trúng tuyển 1
#151 University of the Pacific 1 trúng tuyển 2 3
#151 Duquesne University 1 trúng tuyển 1
#151 Colorado State University 1 trúng tuyển 1 2
#151 University of La Verne 1 trúng tuyển 1
#151 James Madison University 1 trúng tuyển 1 1 3
#151 San Diego State University 1 6 trúng tuyển 3 2 12
#151 University of Mississippi 3 trúng tuyển 3 1 7
#166 Bradley University 1 trúng tuyển 1
#166 California State University: Fullerton 1 trúng tuyển 1
#166 University of Hawaii at Manoa 4 trúng tuyển 4 3 11
#166 Xavier University 1 trúng tuyển 1
#176 University of Idaho 1 trúng tuyển 1
#176 University of Arkansas 1 trúng tuyển 1
#176 Catholic University of America 1 trúng tuyển 1
#182 University of Rhode Island 1 trúng tuyển 1
#182 Belmont University 1 trúng tuyển 1
#182 Ohio University 1 trúng tuyển 1
#202 Loyola University New Orleans 1 1 trúng tuyển 2
#202 University of Wyoming 1 trúng tuyển 1
#212 Lipscomb University 1 trúng tuyển 1
#212 University of New Mexico 1 trúng tuyển 1
#212 Washington State University 1 trúng tuyển 1
#212 Kent State University 1 trúng tuyển 1
#219 Nova Southeastern University 1 1
#219 Sacred Heart University 1 trúng tuyển 1
#219 Seattle Pacific University 1 trúng tuyển 1 1 3
#219 University of North Carolina at Charlotte 1 trúng tuyển 1
#234 Suffolk University 1 trúng tuyển 1
#234 San Francisco State University 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Massachusetts Dartmouth 1 1
#250 Regis University 1 trúng tuyển 1 1 3
#263 Montana State University 1 trúng tuyển 1
#285 University of North Texas 1 trúng tuyển 1
#285 University of Montana 1 trúng tuyển 1
#285 Portland State University 1 trúng tuyển 1 2
#299 Regent University 1 trúng tuyển 1
#317 Northern Arizona University 1 trúng tuyển 1 2
California State University: East Bay 1 trúng tuyển 1
University of Northern Colorado 1 trúng tuyển 1
Boise State University 1 trúng tuyển 1
University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1
College of William and Mary 2 trúng tuyển 1 2 2 7
University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1
University of Mary Hardin-Baylor 1 trúng tuyển 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 2 trúng tuyển 2 1 1 6
Iowa State University 1 trúng tuyển 1 1 3
Penn State University Park 1 trúng tuyển 1 1 1 4
University of Texas at San Antonio 1 trúng tuyển 1
University of California: Merced 1 trúng tuyển 1
Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1
University of California: Riverside 1 trúng tuyển 1 1 3
Rutgers University 1 trúng tuyển 1
Grand Canyon University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 7 62 33 33 13
#1 Williams College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#2 Amherst College 1 1
#3 Pomona College 1 1
#4 Swarthmore College 1 1
#5 Wellesley College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#6 Carleton College 1 trúng tuyển 1
#6 Bowdoin College 2 1 trúng tuyển 1 1 1 6
#9 Claremont McKenna College 1 trúng tuyển 1
#11 Washington and Lee University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#13 Smith College 1 trúng tuyển 1
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1
#15 Hamilton College 1 trúng tuyển 1 2
#15 Grinnell College 1 trúng tuyển 1 2
#15 Davidson College 1 1 2
#18 Colgate University 1 trúng tuyển 1
#18 Barnard College 3 1 1 5
#24 Colby College 1 trúng tuyển 2 2 2 7
#25 Bates College 2 trúng tuyển 2 1 1 6
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1
#27 Colorado College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#29 Harvey Mudd College 1 trúng tuyển 1 2
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1
#31 Bryn Mawr College 2 trúng tuyển 2 2 6
#33 Pitzer College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#33 Scripps College 2 trúng tuyển 3 3 8
#33 College of the Holy Cross 1 trúng tuyển 1
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1
#37 Bucknell University 1 trúng tuyển 1 1 3
#37 Occidental College 2 trúng tuyển 2
#39 Denison University 1 trúng tuyển 1
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1
#39 Lafayette College 1 trúng tuyển 1 1 3
#45 DePauw University 1 trúng tuyển 1
#48 Hillsdale College 2 trúng tuyển 2 4
#48 Whitman College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1
#51 The University of the South 1 trúng tuyển 1
#55 Rhodes College 1 trúng tuyển 1
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1
#61 Gettysburg College 1 trúng tuyển 1
#72 Sarah Lawrence College 2 trúng tuyển 2 3 7
#72 Reed College 1 trúng tuyển 1 1 3
#76 Allegheny College 1 trúng tuyển 1 1 3
#76 Willamette University 1 trúng tuyển 1 1 3
#76 Muhlenberg College 1 trúng tuyển 1
#85 Lake Forest College 1 trúng tuyển 1
#85 University of Puget Sound 1 trúng tuyển 2 3
#89 Ursinus College 1 trúng tuyển 1
#94 Lewis & Clark College 1 trúng tuyển 1 1 3
#102 Hope College 1 trúng tuyển 1
#107 Whittier College 1 trúng tuyển 1 1 3
#111 Goucher College 1 trúng tuyển 1
#111 Drew University 1 trúng tuyển 1
#124 Westmont College 1 trúng tuyển 1 1 3
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1 1 3
#136 SUNY College at Purchase 1 trúng tuyển 1
Oberlin College 2 trúng tuyển 2 1 5
Union College 1 trúng tuyển 1
Franklin & Marshall College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 0 6 0 0 0
#1 University of Toronto 2 trúng tuyển 2
#2 University of British Columbia 1 trúng tuyển 1
#3 McGill University 1 trúng tuyển 1
#13 University of Victoria 1 trúng tuyển 1
#16 Queen's University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 0 4 0 0 0
#3 University College London 1 trúng tuyển 1
#5 University of Edinburgh 2 trúng tuyển 2
#33 University of St. Andrews 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình AP

(10)
Calculus AB Giải tích AB
Biology Sinh học
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Calculus AB Giải tích AB
Biology Sinh học
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(14)
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Running Điền kinh
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Running Điền kinh
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Volleyball Bóng chuyền
Water Polo Bóng nước
Track and Field Điền kinh
Flag Football Bóng bầu dục giật cờ
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(54)
Beach Club
Chemistry Club
Rugby Club
Spanish Club
Tutoring Club
Lamplighter (Student Newspaper)
Beach Club
Chemistry Club
Rugby Club
Spanish Club
Tutoring Club
Lamplighter (Student Newspaper)
Model U.N.
Alegria Smile Fund
Girls Learn International
Mock Trial
BSU: Black Student Union
Accents
Cougars Can Lift
ecco! (a cappella)
Cookie Club
AWAKE Program
International Thespian Society
National Honor Society
Sailing Club
French Culture Club
Sports Med Club
Entrepreneur & Business Club
The Passion Project Club
Peace & Justice
TEDxSantaCatalinaSchool
Lady Rhythmics
Cardz for Kidz
Fashion Club
Purple America Initiative Club
National Art Honor Society
R4 (envrionmental club)
Catalinan (yearbook)
Safe Space
Accents (Dance)
B.U.R.R.I.T.O. (Improv)
Biochemistry Club
Calligraphy Club
Catalina Children's Fund
Catalina in Camera
Chinese Club
Cougars in STEM
Heart to Heart
Lady Rhythmics (body percussion)
Lift It Up
Make-a-Wish Club
Math & Physics Club
Mosaic (literary magazine)
PreMed & Health Club
Reverb (band)
Robotics (Nuns-n-Bolts)
Rubber Bridge
Senate
Horseback Riding (Lessons)
The "POP" Club
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(18)
Media Phương tiện truyền thông
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Media Phương tiện truyền thông
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Digital Media Truyền thông kỹ thuật số
Photography Nhiếp ảnh
Art Nghệ thuật
Choreography Biên đạo múa
Dance Khiêu vũ
Xem tất cả

Liên hệ Santa Catalina School


Admission office
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường Santa Catalina School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

Liên kết đến trường

Thông tin chung

Năm thành lập: 1950
Khuôn viên: 36 camp_size_unit
Tỷ lệ nội trú: 58%
Tôn giáo: Catholic

Thông tin Tuyển sinh

Hạn nộp hồ sơ: 02/01
Phỏng vấn: Skype, Phỏng vấn tại trường, Đến Việt Nam phỏng vấn, Zoom
Điểm thi được chấp nhận: Duolingo
Mã trường:
TOEFL: 8102
SSAT: 7132
ISEE: 54087

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 25/05/2021
Dự án nổi bật của trường Santa Catalina: Dự án nghiên cứu sinh thái biển. Santa Catalina chỉ cách Khu bảo tồn Biển Quốc gia Vịnh Monterey hơn 3km, nơi có đa dạng sinh học phong phú đến mức được mệnh danh là Serengeti của đại dương. Chương trình nghiên cứu sinh thái biển kéo dài ba năm của trường tạo cơ hội cho học sinh lớp 10 tập trung vào khoa học biển. Học sinh tiến hành nghiên cứu trong và xung quanh đại dương, học bằng cách quan sát, thử nghiệm các giả thuyết và tiến hành các thí nghiệm trong vịnh.
Xem thêm

Hỏi đáp về Santa Catalina School

Các thông tin cơ bản về trường Santa Catalina School.
Santa Catalina School là một trường Trường nữ sinh Nội trú tư thục tại Bang California, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1950, và hiện có khoảng 211 học sinh, với khoảng 21.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.santacatalina.org.
Trường Santa Catalina School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Santa Catalina School cung cấp 10 môn AP.

Trong những năm gần đây, có 51 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Santa Catalina School cũng có 78% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Santa Catalina School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 14.72% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 10.94% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 1.51% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường Santa Catalina School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của Santa Catalina School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Santa Catalina Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Santa Catalina School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Santa Catalina School cho năm 2024 là $68,500 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@santacatalina.org .
Trường Santa Catalina School toạ lạc tại đâu?
Trường Santa Catalina School toạ lạc tại bang Bang California , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là San Jose, có khoảng cách chừng 51. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay San Jose International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Santa Catalina School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Santa Catalina School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 105 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Santa Catalina School cũng được 254 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Santa Catalina School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Santa Catalina School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Santa Catalina School tại địa chỉ: http://www.santacatalina.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 831-655-9356.

Bạn cũng có thể soạn yêu cầu qua mẫu do FindingSchool cung cấp, đại diện của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường một cách thuận tiện.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Santa Catalina School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Stevenson School, Monte Vista Christian School and Woodside Priory School.

Thành phố chính gần trường nhất là San Jose. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần San Jose.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Santa Catalina School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Santa Catalina School là A-.

Đánh giá theo mục của trường Santa Catalina School bao gồm:
A Tốt nghiệp
A- Học thuật
B+ Ngoại khóa
A- Cộng đồng
A- Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

San Jose, tên chính thức là Thành phố San José, là một thành phố lớn ở tiểu bang California của Mỹ, là trung tâm văn hóa, tài chính và chính trị của Thung lũng Silicon, và là thành phố lớn nhất ở Bắc California về cả dân số và diện tích. Với dân số 1.013.240 người vào năm 2020, đây là thành phố đông dân nhất ở cả Vùng Vịnh và Khu vực thống kê hợp nhất San Jose–San Francisco–Oakland. San Jose nổi bật với sự đổi mới, đa dạng văn hóa, giàu có và khí hậu Địa Trung Hải đầy nắng và ôn hòa.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 106,992
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 53%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
(0)