Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A+
Tốt nghiệp A+
Học thuật A
Ngoại khóa A
Cộng đồng A+
Đánh giá B
Được thành lập vào năm 1973, San Francisco University High School là một trường trung học dự bị đại học đồng giáo độc lập dành cho học sinh từ lớp 9-12. Chúng tôi hoan nghênh các bạn học sinh năng động và có năng lực gia nhập chúng tôi. San Francisco University High School tập trung bồi dưỡng cho học sinh ý thức trách nhiệm và tinh thần theo đuổi tri thức. Tại đây, chúng tôi luôn tràn đầy niềm tin vào tương lai của mỗi học sinh, đồng thời đồng hành cùng các bậc phụ huynh xây dựng và duy trì một cộng đồng có nguồn gốc, quan niệm và tài năng đa dạng. Chúng tôi có các bài kiểm tra cho từng học sinh và dẫn dắt các em trở thành những con người chính trực, có tinh thần cầu thị và tầm nhìn rộng lớn.
Xem thêm
Trường San Francisco University High School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
421
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
84%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
12
Điểm SAT
1420
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 9-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2018-2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 5
#2 Massachusetts Institute of Technology 2
#3 Harvard College 7
#3 Stanford University 23
#3 Yale University 11
LAC #1 Williams College 4
#6 University of Chicago 28
#7 Johns Hopkins University 1
#7 University of Pennsylvania 7
#9 California Institute of Technology 1
#10 Duke University 8
#10 Northwestern University 8
LAC #2 Amherst College 3
#12 Dartmouth College 5
#13 Brown University 12
#13 Vanderbilt University 2
#15 Rice University 1
#15 Washington University in St. Louis 7
LAC #3 Pomona College 4
#17 Cornell University 9
#18 Columbia University 8
#20 University of California: Berkeley 17
#20 University of California: Los Angeles 14
LAC #4 Swarthmore College 4
#22 Carnegie Mellon University 3
#22 Emory University 5
#22 Georgetown University 11
#25 New York University 1
#25 University of Michigan 4
#25 University of Southern California 7
#25 University of Virginia 2
LAC #5 Wellesley College 5
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 2
#29 Wake Forest University 4
LAC #6 Bowdoin College 1
LAC #6 Carleton College 5
#32 Tufts University 25
#32 University of California: Santa Barbara 2
#34 University of California: Irvine 1
#34 University of California: San Diego 2
#36 Boston College 8
#38 University of California: Davis 5
#38 University of Wisconsin-Madison 9
#41 Boston University 7
#44 Case Western Reserve University 1
#44 Northeastern University 5
#44 Tulane University 5
LAC #9 Claremont McKenna College 1
#51 Lehigh University 1
#51 Purdue University 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#51 Villanova University 1
#55 Santa Clara University 2
#55 Trinity University 1
#55 University of Washington 2
LAC #11 Middlebury College 5
#62 George Washington University 4
#63 St. Olaf College 1
LAC #13 Smith College 2
LAC #13 Vassar College 6
#67 University of Massachusetts Amherst 1
#67 Worcester Polytechnic Institute 2
#72 American University 1
#72 Fordham University 1
#72 Reed College 3
#72 Sarah Lawrence College 1
#72 Southern Methodist University 6
LAC #15 Davidson College 4
LAC #15 Hamilton College 1
#77 Clemson University 1
#83 Gonzaga University 1
#85 University of Puget Sound 2
#89 Howard University 2
LAC #18 Barnard College 4
LAC #18 Colgate University 2
LAC #18 Haverford College 3
LAC #18 University of Richmond 2
LAC #18 Wesleyan University 9
#94 Lewis & Clark College 4
#97 Clark University 1
#97 University of San Diego 1
#105 Drexel University 2
#105 University of Oregon 4
#105 University of San Francisco 3
#107 Whittier College 1
#115 Loyola University Chicago 2
LAC #24 Colby College 10
#121 University of Vermont 2
LAC #25 Bates College 4
LAC #27 Colorado College 4
LAC #27 Macalester College 1
LAC #29 Harvey Mudd College 2
#151 University of the Pacific 1
LAC #31 Bryn Mawr College 2
LAC #31 Kenyon College 4
LAC #33 Pitzer College 5
LAC #33 Scripps College 2
#166 University of Hawaii at Manoa 1
LAC #37 Bucknell University 1
LAC #37 Occidental College 4
LAC #39 Denison University 1
LAC #39 Lafayette College 2
LAC #39 Trinity College 3
#234 San Francisco State University 1
LAC #48 Whitman College 3
LAC #55 Connecticut College 1
Babson College 2
Franklin & Marshall College 1
Ithaca College 1
McGill University 2
Oberlin College 1
Providence College 1
The New School College of Performing Arts 2
University of British Columbia 1
University of California: Merced 1
University of California: Santa Cruz 4
University of Colorado Boulder 3
University of Illinois at Urbana-Champaign 1
University of Maryland: College Park 1
University of Redlands 1
University of St. Andrews 3
University of Toronto 1
Wheaton College-Norton-MA 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2017-2021 2015-2019 2014-2018 2012-2016 Tổng số
Tất cả các trường 340 332 313 283 280
#1 Princeton University 5 4 8 trúng tuyển 10 11 38
#2 Massachusetts Institute of Technology 2 3 4 trúng tuyển 5 2 16
#3 Harvard College 7 10 16 trúng tuyển 16 17 66
#3 Yale University 11 12 13 trúng tuyển 12 12 60
#3 Stanford University 23 17 12 trúng tuyển 11 16 79
#6 University of Chicago 28 26 18 trúng tuyển 11 5 88
#7 Johns Hopkins University 1 1 2 trúng tuyển 2 4 10
#7 University of Pennsylvania 7 5 5 trúng tuyển 6 7 30
#9 California Institute of Technology 1 1 1 1 4
#10 Duke University 8 8 9 trúng tuyển 6 7 38
#10 Northwestern University 8 8 10 trúng tuyển 8 8 42
#12 Dartmouth College 5 4 2 trúng tuyển 5 8 24
#13 Vanderbilt University 2 2 2 trúng tuyển 1 3 10
#13 Brown University 12 12 11 trúng tuyển 7 9 51
#15 Washington University in St. Louis 7 11 14 trúng tuyển 15 14 61
#15 Rice University 1 1 2
#17 Cornell University 9 10 8 trúng tuyển 7 7 41
#18 University of Notre Dame 1 trúng tuyển 1 4 6
#18 Columbia University 8 9 12 trúng tuyển 9 8 46
#20 University of California: Los Angeles 14 15 12 trúng tuyển 8 6 55
#20 University of California: Berkeley 17 17 15 trúng tuyển 12 12 73
#22 Emory University 5 6 3 trúng tuyển 2 2 18
#22 Georgetown University 11 8 6 trúng tuyển 7 5 37
#22 Carnegie Mellon University 3 3 3 trúng tuyển 3 2 14
#25 New York University 1 1 15 trúng tuyển 19 15 51
#25 University of Virginia 2 1 1 trúng tuyển 3 3 10
#25 University of Southern California 7 7 11 trúng tuyển 13 14 52
#25 University of Michigan 4 3 3 trúng tuyển 3 4 17
#29 Wake Forest University 4 3 7
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 2 2 1 trúng tuyển 1 6
#32 University of California: Santa Barbara 2 2 2 trúng tuyển 4 5 15
#32 Tufts University 25 22 18 trúng tuyển 16 12 93
#34 University of California: Irvine 1 1 1 3
#34 College of William and Mary 1 1
#34 University of California: San Diego 2 1 3
#36 Boston College 8 8 4 trúng tuyển 4 3 27
#38 University of Wisconsin-Madison 9 7 2 trúng tuyển 1 1 20
#38 University of California: Davis 5 3 2 trúng tuyển 2 5 17
#38 University of Texas at Austin 1 1
#41 Boston University 7 7 10 trúng tuyển 10 9 43
#44 Tulane University 5 8 8 trúng tuyển 7 4 32
#44 Case Western Reserve University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#44 Brandeis University 1 3 trúng tuyển 3 3 10
#44 Northeastern University 5 6 5 trúng tuyển 3 2 21
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 1 trúng tuyển 3
#51 Lehigh University 1 1 1 trúng tuyển 1 1 5
#51 Purdue University 1 1 2
#51 Villanova University 1 1 2
#55 University of Washington 2 2 1 5
#55 Santa Clara University 2 3 3 trúng tuyển 8
#62 Syracuse University 1 2 trúng tuyển 3 3 9
#62 George Washington University 4 4 3 trúng tuyển 3 1 15
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#67 Worcester Polytechnic Institute 2 2 2 trúng tuyển 1 1 8
#72 American University 1 1 2 4
#72 Indiana University Bloomington 2 2 4
#72 Southern Methodist University 6 3 1 trúng tuyển 2 12
#72 Fordham University 1 1 2 trúng tuyển 3 3 10
#77 Loyola Marymount University 1 trúng tuyển 1
#77 Clemson University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#83 Gonzaga University 1 1 2
#89 Howard University 2 2 4
#97 University of San Diego 1 1 1 3
#97 Clark University 1 1 2 4
#105 University of Oregon 4 3 2 trúng tuyển 9
#105 Drexel University 2 2 1 trúng tuyển 5
#105 University of San Francisco 3 3 2 trúng tuyển 8
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 2 2 4
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#121 University of Vermont 2 2 1 trúng tuyển 1 6
#137 California State University: Long Beach 1 1 trúng tuyển 2
#151 University of the Pacific 1 1 2 trúng tuyển 4
#166 University of Hawaii at Manoa 1 1 2
#234 San Francisco State University 1 2 3 trúng tuyển 6
University of Maryland: College Park 1 1 2
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 1 trúng tuyển 1 2 6
University of California: Merced 1 1
University of Colorado Boulder 3 4 4 trúng tuyển 5 4 20
University of California: Santa Cruz 4 5 4 trúng tuyển 4 3 20
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2017-2021 2015-2019 2014-2018 2012-2016 Tổng số
Tất cả các trường 129 139 158 152 127
#1 Williams College 4 5 6 trúng tuyển 5 2 22
#2 Amherst College 3 4 8 trúng tuyển 8 6 29
#3 Pomona College 4 3 3 trúng tuyển 4 4 18
#4 Swarthmore College 4 5 3 trúng tuyển 2 4 18
#5 Wellesley College 5 6 4 trúng tuyển 4 4 23
#6 Bowdoin College 1 1 2 trúng tuyển 4 6 14
#6 Carleton College 5 7 7 trúng tuyển 7 26
#9 Claremont McKenna College 1 4 5 trúng tuyển 6 16
#11 Middlebury College 5 7 6 trúng tuyển 9 11 38
#11 Washington and Lee University 1 1 2
#13 Smith College 2 1 3 trúng tuyển 2 8
#13 Vassar College 6 6 7 trúng tuyển 5 5 29
#15 Davidson College 4 5 4 trúng tuyển 4 1 18
#15 Hamilton College 1 1 trúng tuyển 2 4
#18 Wesleyan University 9 7 6 trúng tuyển 7 6 35
#18 Haverford College 3 1 2 trúng tuyển 2 2 10
#18 University of Richmond 2 1 3
#18 Colgate University 2 3 8 trúng tuyển 9 13 35
#18 Barnard College 4 5 3 trúng tuyển 3 2 17
#24 Colby College 10 11 8 trúng tuyển 9 6 44
#25 Bates College 4 4 6 trúng tuyển 5 4 23
#27 Macalester College 1 1 1 trúng tuyển 1 1 5
#27 Colorado College 4 3 2 trúng tuyển 1 1 11
#29 Harvey Mudd College 2 1 1 1 5
#31 Kenyon College 4 5 3 trúng tuyển 4 4 20
#31 Bryn Mawr College 2 3 3 trúng tuyển 2 1 11
#33 Scripps College 2 4 6 trúng tuyển 5 3 20
#33 Pitzer College 5 7 6 trúng tuyển 4 1 23
#36 Mount Holyoke College 2 2 trúng tuyển 2 6
#37 Bucknell University 1 1 1 trúng tuyển 2 2 7
#37 Occidental College 4 4 3 trúng tuyển 5 6 22
#39 Lafayette College 2 1 1 4
#39 Skidmore College 2 trúng tuyển 3 3 8
#39 Denison University 1 1 2
#39 Trinity College 3 2 4 trúng tuyển 4 3 16
#48 Whitman College 3 3 6 trúng tuyển 7 8 27
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1 2
#55 Trinity University 1 1 1 trúng tuyển 3
#55 Connecticut College 1 1 4 trúng tuyển 4 7 17
#60 Bard College 1 1
#63 St. Olaf College 1 3 3 trúng tuyển 7
#72 Sarah Lawrence College 1 2 trúng tuyển 3
#72 Reed College 3 3 2 trúng tuyển 8
#76 Muhlenberg College 2 trúng tuyển 2
#85 University of Puget Sound 2 4 5 trúng tuyển 11
#94 Lewis & Clark College 4 2 2 trúng tuyển 8
#107 Whittier College 1 1
Franklin & Marshall College 1 1 1 3
Oberlin College 1 1 5 trúng tuyển 7 6 20
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2017-2021 2015-2019 2014-2018 2012-2016 Tổng số
Tất cả các trường 4 4 1 0 0
#1 University of Toronto 1 1 2
#2 University of British Columbia 1 1 2
#3 McGill University 2 2 1 trúng tuyển 5
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2017-2021 2015-2019 2014-2018 2012-2016 Tổng số
Tất cả các trường 3 0 0 0 0
#33 University of St. Andrews 3 3

Chương trình học

Chương trình AP

(12)
Art History Lịch sử nghệ thuật
Calculus AB Giải tích AB
Computer Science A Khoa học máy tính A
Environmental Science Khoa học môi trường
European History Lịch sử châu Âu
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Art History Lịch sử nghệ thuật
Calculus AB Giải tích AB
Computer Science A Khoa học máy tính A
Environmental Science Khoa học môi trường
European History Lịch sử châu Âu
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Statistics Thống kê
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Calculus BC Giải tích BC
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(16)
Badminton Cầu lông
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Fencing Đấu kiếm
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Badminton Cầu lông
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Fencing Đấu kiếm
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Flag Football Bóng bầu dục giật cờ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Sailing Đua thuyền buồm
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(57)
Astronomy Club
French Club
South Asian Club
Koach: Jewish Affinity Group
Mindfulness Mondays
MENA
Astronomy Club
French Club
South Asian Club
Koach: Jewish Affinity Group
Mindfulness Mondays
MENA
Committee on Sustainability
Interfaith Club
Spectra
VOX: Literary and Arts Publication
Writing Club
Satonics
Sunrise SFUHS
Women's Health Club
1st Gen American/Immigrant Club
Surf Club
Students for Women's Eqality + Rights (SWEAR)
Baking Club
Sports Analytics
Conservative Club
Financial Aid & Socio-Economic Status
Society of Women Engineers
University business club
Jewelry Club
Investing Club
Students in Medical Research Club
Council of Honor Integrity (CHI)
Unicef clubs
Latine Club
University Pickleball Club
maker club
Board Game Club
Diplomacy Club
Yearbook Club
Finance Club
Understanding Whiteness
Mental Health Association
Art club
BioMed Club
Magic: The Gathering Club
Multiracial Club
Debate Club
Trader Joe's Club
Girls Who Invest
Body Peace
MODEL UN
Bachelor Club
Eastern Medicine Club
Red Cross Club
Decorators Club
Taylor Swift Club
Winter Sports Club
Chess Club
Freestyle Club
Kiva club
Men’s group
Survivor Club
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(17)
Acting Diễn xuất
Chamber Orchestra Dàn nhạc thính phòng
Choir Dàn đồng ca
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Acting Diễn xuất
Chamber Orchestra Dàn nhạc thính phòng
Choir Dàn đồng ca
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Songwriting Sáng tác
Theater Nhà hát
Vocal Thanh nhạc
Art History Lịch sử mỹ thuật
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Drawing Hội họa
Oil Painting Tranh sơn dầu
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Pottery Nghệ thuật gốm
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
Lake Tahoe Preparatory School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Stevenson School United States Flag

2 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 22/01/2016
Kinh nghiệm tổng thể: Lãnh đạo nhà trường là người truyền cảm hứng, đội ngũ giáo viên rất tuyệt vời, lịch học nghiêm khắc, học sinh rất chuyên tâm và thông minh, chương trình thể thao rất cạnh tranh và thú vị.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 22/01/2016
Đội ngũ giáo viên: Các thầy cô đều có hiểu biết sâu rộng và chuyên nghiệp trong lĩnh vực mình giảng dạy, trong đó có nhiều giáo viên có trình độ tiến sĩ. Giáo viên cũng rất quan tâm đến học sinh, dễ gần và thực sự trú trọng đến việc học của học sinh.
Xem thêm

Hỏi đáp về San Francisco University High School

Các thông tin cơ bản về trường San Francisco University High School.
San Francisco University High School là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang California, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1973, và hiện có khoảng 421 học sinh.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.sfuhs.org.
Trường San Francisco University High School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường San Francisco University High School cung cấp 12 môn AP.

Trong những năm gần đây, có 64 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường San Francisco University High School cũng có 84% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường San Francisco University High School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 20.2% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 30.5% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 13.07% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường San Francisco University High School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của San Francisco University High Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường San Francisco University High Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường San Francisco University High School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường San Francisco University High School cho năm 2024 là $56,570, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@sfuhs.org .
Trường San Francisco University High School toạ lạc tại đâu?
Trường San Francisco University High School toạ lạc tại bang Bang California , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là San Francisco, có khoảng cách chừng 1. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay San Francisco International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường San Francisco University High School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường San Francisco University High School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 268 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường San Francisco University High School cũng được 67 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường San Francisco University High School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường San Francisco University High School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường San Francisco University High School tại địa chỉ: http://www.sfuhs.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 415-447-3100.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường San Francisco University High School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: San Francisco Waldorf School, Drew School and Hillwood Academic Day School.

Thành phố chính gần trường nhất là San Francisco. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần San Francisco.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường San Francisco University High School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường San Francisco University High School là A+.

Đánh giá theo mục của trường San Francisco University High School bao gồm:
A+ Tốt nghiệp
A Học thuật
A Ngoại khóa
A+ Cộng đồng
B Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

San Francisco, tên chính thức là Thành phố và Quận San Francisco, là trung tâm thương mại, tài chính và văn hóa ở Bắc California. Đây là thành phố đông dân thứ 4 ở California, với dân số 815.201 người vào năm 2021, là thành phố lớn có mật độ dân số cao thứ 2 của Mỹ, sau Thành phố New York, và là quận có mật độ dân số cao thứ 5 của Mỹ, chỉ sau 4 trong số 5 quận của Thành phố New York. Trong số 91 thành phố của nước Mỹ với hơn 250.000 cư dân, San Francisco được xếp hạng đầu tiên theo thu nhập bình quân đầu người và thứ 6 theo tổng thu nhập vào năm 2021.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 14,657
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 89%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()