Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A
Tốt nghiệp A+
Học thuật A
Ngoại khóa A
Cộng đồng A
Đánh giá B
King School là một trường dự bị đại học tư thục và là một cộng đồng học tập đa dạng và sôi nổi, cam kết phát triển những học sinh xuất sắc trong giáo dục và hoàn thành các thành tích học tập cũng như cá nhân của các em. Chúng tôi kích thích phát triển tài năng cá nhân, tính cách và sự tự tin bằng cách cung cấp cơ hội cho học sinh trong học tập, sáng tạo, thể thao, lãnh đạo và dịch vụ. Văn hóa của trường là tôn trọng bản thân và người khác, thúc đẩy sự độc lập và hợp tác.
Xem thêm
Thông Tin Trường King School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
697
Học sinh quốc tế
4%
Tỷ lệ giáo viên cao học
87%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
25
Điểm SAT
1285
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú PreK-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 1
#3 Harvard College 2
#7 University of Pennsylvania 1
#10 Duke University 1
#12 Dartmouth College 1
#13 Brown University 1
#25 New York University 2
#25 University of Michigan 3
#25 University of Virginia 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1
#34 University of California: Irvine 1
#36 Boston College 3
#36 University of Rochester 3
#41 Boston University 1
#44 Northeastern University 2
#44 Tulane University 4
#51 Lehigh University 1
#51 Villanova University 3
#55 University of Miami 9
LAC #11 Middlebury College 2
#62 George Washington University 3
#62 Syracuse University 3
#67 University of Connecticut 1
#68 St. Lawrence University 1
#72 American University 4
#72 Fordham University 1
#72 Indiana University Bloomington 2
#76 Muhlenberg College 1
#89 Elon University 3
#89 Texas Christian University 1
LAC #18 University of Richmond 3
Auburn University 1
#105 Rochester Institute of Technology 1
LAC #33 Pitzer College 1
LAC #37 Bucknell University 5
LAC #39 Lafayette College 1
#202 Loyola University New Orleans 1
#212 Kent State University 1
#234 Suffolk University 1
#263 Point Park University 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 1
Fairleigh Dickinson University: College at Florham 1
Franklin & Marshall College 1
Northumbria University 1
Penn State University Park 1
Providence College 1
Savannah College of Art and Design 1
St. Petersburg College 1
United States Military Academy 1
University of Colorado Boulder 2
University of St. Andrews 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2019 2018 2015-2016 Tổng số
Tất cả các trường 68 53 61 19 13
#1 Princeton University 1 2 trúng tuyển 2 5
#3 Harvard College 2 2
#3 Stanford University 1 trúng tuyển 1
#6 University of Chicago 1 trúng tuyển 1
#7 University of Pennsylvania 1 1 1 trúng tuyển 1 4 8
#10 Northwestern University 2 trúng tuyển 1 3
#10 Duke University 1 2 trúng tuyển 2 5
#12 Dartmouth College 1 1 3 trúng tuyển 1 6
#13 Brown University 1 1 2 trúng tuyển 1 5
#13 Vanderbilt University 1 trúng tuyển 1 2
#15 Washington University in St. Louis 1 2 trúng tuyển 2 5
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1
#18 Columbia University 1 2 trúng tuyển 1 1 5
#18 University of Notre Dame 1 1
#20 University of California: Los Angeles 1 1
#22 Georgetown University 2 1 trúng tuyển 3
#25 University of Virginia 1 1
#25 University of Michigan 3 1 trúng tuyển 4
#25 University of Southern California 2 2
#25 New York University 2 1 1 trúng tuyển 1 1 6
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1 2
#29 Wake Forest University 1 1 trúng tuyển 2
#32 Tufts University 1 1
#34 University of California: Irvine 1 1
#36 Boston College 3 3 2 trúng tuyển 8
#36 University of Rochester 3 3
#38 University of Texas at Austin 2 2
#38 University of Wisconsin-Madison 2 2
#40 College of William and Mary 2 trúng tuyển 1 3
#41 Boston University 1 2 1 trúng tuyển 4
#44 Tulane University 4 1 trúng tuyển 5
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 2
#44 Northeastern University 2 1 3
#51 Villanova University 3 2 2 trúng tuyển 7
#51 Purdue University 2 trúng tuyển 2
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1
#51 Lehigh University 1 1 1 3
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1
#55 Santa Clara University 1 2 trúng tuyển 3
#55 Florida State University 2 2
#55 University of Miami 9 1 2 trúng tuyển 2 14
#62 Rutgers University 1 1
#62 George Washington University 3 1 1 trúng tuyển 1 1 7
#62 Syracuse University 3 3 trúng tuyển 1 1 8
#67 University of Connecticut 1 1
#72 American University 4 1 1 6
#72 Southern Methodist University 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#72 Fordham University 1 1 trúng tuyển 2
#72 Indiana University Bloomington 2 1 1 trúng tuyển 4
#77 Michigan State University 1 1
#77 Clemson University 1 trúng tuyển 1
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 2
#89 Texas Christian University 1 2 3
#89 Elon University 3 2 5 trúng tuyển 10
#97 University of California: Santa Cruz 1 1
#97 Auburn University 1 1
#97 University of South Florida 1 trúng tuyển 1
#105 Drexel University 1 1
#105 University of Denver 1 1
#105 Rochester Institute of Technology 1 1
#115 Fairfield University 1 trúng tuyển 1
#121 University of Vermont 1 1
#121 Chapman University 1 trúng tuyển 1
#137 University of New Hampshire 1 1
#182 Belmont University 1 trúng tuyển 1
#182 University of Rhode Island 1 1
#202 Florida Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#202 University of North Carolina at Wilmington 1 1
#202 Loyola University New Orleans 1 1
#212 Kent State University 1 1
#219 Sacred Heart University 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1
#234 Suffolk University 1 1
#263 Point Park University 1 1
Penn State University Park 1 1 2
University of Colorado Boulder 2 2 4
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2019 2018 2015-2016 Tổng số
Tất cả các trường 16 17 21 8 7
#1 Williams College 1 1
#6 Bowdoin College 1 trúng tuyển 1 2
#11 Middlebury College 2 1 trúng tuyển 3
#15 Davidson College 1 trúng tuyển 1 2
#15 Hamilton College 1 trúng tuyển 1 2
#18 Colgate University 1 1 trúng tuyển 1 3
#18 University of Richmond 3 1 2 trúng tuyển 1 7
#18 Barnard College 1 1
#18 Wesleyan University 1 1
#24 Colby College 1 1 trúng tuyển 1 1 4
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1 2
#27 Colorado College 1 1
#31 Bryn Mawr College 1 1 trúng tuyển 1 3
#33 Pitzer College 1 1 2
#36 Oberlin College 1 1
#37 Bucknell University 5 3 2 trúng tuyển 1 11
#37 Occidental College 1 1
#39 Trinity College 2 trúng tuyển 1 3
#39 Lafayette College 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#39 Denison University 1 1
#45 Union College 1 trúng tuyển 1
#51 Dickinson College 2 trúng tuyển 2
#61 Gettysburg College 1 trúng tuyển 2 3
#68 St. Lawrence University 1 1
#76 Muhlenberg College 1 1 1 trúng tuyển 3
#76 Allegheny College 1 1
Oglethorpe University 1 trúng tuyển 1
Franklin & Marshall College 1 1
United States Military Academy 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2019 2018 2015-2016 Tổng số
Tất cả các trường 2 0 0 0 0
#33 University of St. Andrews 1 1
#50 Northumbria University 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(27)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Computer Science A Khoa học máy tính A
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Computer Science A Khoa học máy tính A
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
European History Lịch sử châu Âu
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Microeconomics Kinh tế vi mô
Physics 1 Vật lý 1
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
United States History Lịch sử nước Mỹ
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Psychology Tâm lý học
Physics 2 Vật lý 2
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
World History Lịch sử thế giới
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(16)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Football Bóng bầu dục Mỹ
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
Lacrosse Bóng vợt
Paddle Tennis Padel
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Squash Bóng quần
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(23)
Acting Diễn xuất
Choir Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Directing Đạo diễn
Guitar Đàn ghi ta
Music Technology Kỹ thuật âm nhạc
Acting Diễn xuất
Choir Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Directing Đạo diễn
Guitar Đàn ghi ta
Music Technology Kỹ thuật âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Piano Piano
Public Speaking Nói trước công chúng
Songwriting Sáng tác
Theater Nhà hát
Art History Lịch sử mỹ thuật
Clay Đất sét
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
Drawing Hội họa
Fashion Design Thiết kế thời trang
Filmmaking Làm phim
Printmaking In ấn
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Woodworking Chế tác đồ gỗ
Art Nghệ thuật
Design Thiết kế
Scene Study Nghiên cứu cảnh phim
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(32)
Ink
The Standard
Yearbook
King Cast
Enrichment Groups
Art Club
Ink
The Standard
Yearbook
King Cast
Enrichment Groups
Art Club
Civics - Young Democrat's Club
Civics - Young Republican's Club
Debate Team
Drama Club
GAINS (Girls Advancing in STEM)
Gender Equality Club
Gender Sexuality Awareness Club (GSA)
French Club
Investment
Math Team
Microfinance/Social Entrepreneurship
Model UN
Robotics Club
Rocketry Club
STEM
Ultimate Frisbee Club
Film Club
Reselling Club
Sports Business Club
King Cares Service Clubs
Environmental
Club (King Cares)
HOPE (Helping Other People Excel)
KSPCA (King's Prevention of Cruelty to Animals)
King Music Club (King Cares)
Stamford PEACE
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

203-322-3496
admission@kingschoolct.org
Nổi bật
Trường nội trú
Choate Rosemary Hall United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Westover School United States Flag

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 06/09/2019
"- Hoạt động ngoại khóa: các hoạt động ngoại khóa phong phú đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Hơn 40 câu lạc bộ dành cho các học sinh .
- Cơ sở vật chất trong khuôn viên trường: tòa nhà giảng dạy các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, phòng máy tính, phòng thí nghiệm khoa học, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Simon House (một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất của trường, nơi ở của cựu ca sĩ Carly Simon, hiện được sử dụng làm văn phòng), v.v. .
- Môn học STEM nhiều khác biệt: học sinh sẽ tham gia nhiều môn học đầy thử thách, hoạt động câu lạc bộ, phát triển dự án và các cơ hội nghiên cứu khoa học."
Xem thêm

Hỏi đáp về King School

01.
Các thông tin cơ bản về trường King School.
King School ilà một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại New York, Bang Connecticut, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1865, và hiện có khoảng 697 học sinh, với khoảng 4.00% trong số đó là học sinh quốc tế..

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://www.kingschoolct.org/.
02.
Trường King School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường King School cung cấp 25 môn AP.

Trường King School cũng có 87% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
03.
Học sinh trường King School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 16.13% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 12.9% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 6.45% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường King School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
04.
Yêu cầu tuyển sinh của King Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường King Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, kết quả các bài thi chuẩn hoá (chẳng hạn như TOEFL và SSAT), và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
05.
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường King School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường King School cho năm 2024 là $49,970, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@kingschoolct.org .
06.
Trường King School toạ lạc tại đâu?
Trường King School toạ lạc tại bang Bang Connecticut , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là New York, có khoảng cách chừng 34. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay JFK aireport làm điểm di chuyển.
07.
Mức độ phổ biến của trường King School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường King School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 658 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường King School cũng được 9 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
08.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường King School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường King School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường King School tại địa chỉ: https://www.kingschoolct.org/ hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 203-322-3496.
09.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường King School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: St. Cecilia Elementary School, Trinity Catholic High School and New Canaan Country School.

Thành phố chính gần trường nhất là New York. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần New York.
10.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường King School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường King School là A.

Đánh giá theo mục của trường King School bao gồm:
A+ Tốt nghiệp
A Học thuật
A Ngoại khóa
A Cộng đồng
B Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

New York, thường được gọi là Thành phố New York hoặc NYC, là thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Với dân số năm 2020 là 8.804.190 người trên diện tích 300,46 dặm vuông (778,2 km2), Thành phố New York là thành phố lớn có mật độ dân số cao nhất tại nước Mỹ và đông hơn gấp đôi so với Los Angeles, thành phố lớn thứ 2 của Mỹ. Thành phố New York nằm ở cực nam của bang New York. Thành phố cấu thành trung tâm địa lý và nhân khẩu học của cả siêu đô thị Đông Bắc và vùng đô thị New York, vùng đô thị lớn nhất ở nước Mỹ về cả dân số và diện tích đất đô thị. Thành phố New York là một trung tâm văn hóa, tài chính, giải trí và truyền thông toàn cầu có tầm ảnh hưởng đáng kể về thương mại, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống, nghiên cứu, công nghệ, giáo dục, chính trị, du lịch, ăn uống, nghệ thuật, thời trang và thể thao. Là nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc, New York là một trung tâm ngoại giao quốc tế quan trọng và đôi khi được mô tả là thủ đô của thế giới.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 13,864
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 146%
Sân bay lân cận Sân bay quốc tế Kennedy

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()