Or via social:

Giới thiệu trường

Our mission, rooted in the principles of our Christian faith, teaches cooperation in tandem with responsible, moral behaviors on a daily basis. Students learn best when challenged, when the learning process is diverse and when there is accommodation for individual differences. The academic program employs a variety of techniques that are a combination of a traditional and contemporary approaches to learning.
Xem thêm
Thông Tin Trường Holy Trinity School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Học phí Ngoại trú
CAD 30975
Sĩ số học sinh
759
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Class Size
17
IB
Không
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú K-12

Chương trình học

Nổi bật
Trường nội trú
Appleby College
Nổi bật
Trường nội trú
Trinity College School
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()