Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A+
Tốt nghiệp A+
Học thuật A+
Ngoại khóa A+
Cộng đồng A
Đánh giá B
Greenwich Academy là một trường dự bị đại học độc lập dành cho những nữ sinh có mong muốn phấn đấu đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập. Trường cung cấp một trải nghiệm giáo dục toàn diện, đầy thử thách dựa với các chương trình giảng dạy khoa học xã hội nhân văn nghiêm ngặt trong một cộng đồng đa dạng và hòa nhập.
Trường Greenwich Academy Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
815
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
75%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Quỹ đóng góp
$3.1 Million
Số môn học AP
29
Điểm SAT
1370
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú PreK-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2017-2021)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 11
#2 Columbia University 6
#2 Harvard College 14
#5 Yale University 14
LAC #1 Williams College 4
#6 Stanford University 7
#6 University of Chicago 13
#8 University of Pennsylvania 19
#9 Duke University 11
#9 Johns Hopkins University 5
#9 Northwestern University 6
LAC #2 Amherst College 2
#13 Dartmouth College 11
#14 Brown University 9
#14 Vanderbilt University 2
#14 Washington University in St. Louis 8
LAC #3 Swarthmore College 1
#17 Cornell University 15
#17 Rice University 1
#19 University of Notre Dame 4
#20 University of California: Los Angeles 2
LAC #4 Pomona College 1
#21 Emory University 2
#22 University of California: Berkeley 1
#23 Georgetown University 15
#23 University of Michigan 13
#25 Carnegie Mellon University 1
#25 University of Virginia 19
LAC #5 Wellesley College 1
#27 University of Southern California 9
#28 New York University 9
#28 Tufts University 4
#28 University of California: Santa Barbara 3
#28 University of North Carolina at Chapel Hill 3
#28 Wake Forest University 12
LAC #6 Bowdoin College 3
#36 Boston College 20
#38 Georgia Institute of Technology 1
#38 University of Texas at Austin 6
#40 College of William and Mary 4
LAC #8 Claremont McKenna College 2
#42 Boston University 1
#42 Case Western Reserve University 1
#42 University of Wisconsin-Madison 1
LAC #9 Middlebury College 5
#49 Lehigh University 2
#49 Northeastern University 1
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1
#49 Villanova University 6
#55 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#55 Rhodes College 1
#55 Santa Clara University 3
#55 University of Miami 4
#57 Penn State University Park 1
#57 University of Pittsburgh 1
#59 Syracuse University 3
#63 George Washington University 3
#63 University of Connecticut 1
LAC #13 Hamilton College 7
#68 Fordham University 1
#68 Indiana University Bloomington 1
#68 Southern Methodist University 6
#68 Texas A&M University 1
#72 Hobart and William Smith Colleges 4
#75 Loyola Marymount University 1
#79 Brigham Young University 1
#83 Elon University 1
#83 Howard University 1
LAC #17 Colby College 2
LAC #17 Colgate University 16
LAC #17 Wesleyan University 1
#93 University of Denver 1
#103 Miami University: Oxford 3
#103 University of California: Santa Cruz 1
#104 University of Colorado Boulder 4
LAC #22 University of Richmond 9
LAC #22 Vassar College 1
#117 University of Vermont 1
#127 DePaul University 1
LAC #26 Colorado College 3
LAC #27 Macalester College 1
#136 Catholic University of America 1
#166 Hofstra University 1
LAC #35 College of the Holy Cross 1
LAC #36 Oberlin College 1
LAC #38 Bucknell University 13
LAC #38 Franklin & Marshall College 1
LAC #38 Lafayette College 1
LAC #38 Skidmore College 1
#202 Springfield College 1
LAC #42 Denison University 1
LAC #46 Trinity College 5
LAC #50 Connecticut College 1
Babson College 1
Durham Technical Community College 1
Ithaca College 1
Loyola University Maryland 1
Providence College 3
Santa Monica College 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2021 2016-2020 2014-2018 2012-2016 2011-2015 Tổng số
Tất cả các trường 337 320 273 262 251
#1 Princeton University 11 13 11 16 17 68
#2 Massachusetts Institute of Technology 2 3 3 8
#3 Yale University 14 14 11 12 16 67
#3 Stanford University 7 9 7 8 8 39
#3 Harvard College 14 12 11 13 50
#6 University of Chicago 13 11 8 4 3 39
#7 University of Pennsylvania 19 19 19 12 9 78
#7 Johns Hopkins University 5 5 5 2 3 20
#10 Northwestern University 6 6 5 7 6 30
#10 Duke University 11 9 13 15 18 66
#12 Dartmouth College 11 11 13 12 16 63
#13 Brown University 9 8 6 7 7 37
#13 Vanderbilt University 2 1 4 4 6 17
#15 Washington University in St. Louis 8 11 12 11 9 51
#15 Rice University 1 1 1 3
#17 Cornell University 15 13 10 5 5 48
#18 University of Notre Dame 4 5 3 2 2 16
#18 Columbia University 6 5 1 5 17
#20 University of California: Los Angeles 2 1 2 1 6
#20 University of California: Berkeley 1 1
#22 Georgetown University 15 10 16 19 22 82
#22 Carnegie Mellon University 1 1
#22 Emory University 2 2 3 3 2 12
#25 University of Michigan 13 14 8 6 41
#25 University of Southern California 9 5 5 5 6 30
#25 University of Virginia 19 16 16 19 17 87
#25 New York University 9 8 5 7 7 36
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 3 3 2 1 9
#29 Wake Forest University 12 10 6 3 3 34
#32 University of California: Santa Barbara 3 2 1 6
#32 Tufts University 4 3 6 5 5 23
#36 Boston College 20 18 15 12 12 77
#36 University of Rochester 1 1 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1
#38 University of Texas at Austin 6 5 4 2 17
#40 College of William and Mary 4 4 2 3 13
#41 Boston University 1 4 4 6 3 18
#44 Northeastern University 1 1 2
#44 Georgia Institute of Technology 1 1 2
#44 Tulane University 1 4 7 6 18
#44 Case Western Reserve University 1 1 1 3
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1 1 2
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 3 1 2 1 8
#51 Lehigh University 2 3 2 1 8
#51 Villanova University 6 4 10
#55 University of Miami 4 4 3 3 2 16
#55 Pepperdine University 1 1 2
#55 Santa Clara University 3 5 8
#57 Penn State University Park 1 1 2
#62 George Washington University 3 3 3 4 6 19
#62 Syracuse University 3 4 4 3 2 16
#62 University of Pittsburgh 1 1 2
#67 University of Massachusetts Amherst 3 3
#67 Texas A&M University 1 1 2
#67 University of Connecticut 1 1 1 3 6
#72 American University 2 1 3
#72 Indiana University Bloomington 1 1 1 1 4
#72 Fordham University 1 1 1 1 4
#72 Southern Methodist University 6 6 8 10 10 40
#77 Loyola Marymount University 1 1 2
#89 Elon University 1 2 3
#89 Brigham Young University 1 1 1 3
#89 Howard University 1 1 2
#97 Clark University 1 1 1 3
#103 University of California: Santa Cruz 1 1 1 3
#104 University of Colorado Boulder 4 3 2 9
#105 Miami University: Oxford 3 3 2 8
#105 University of Denver 1 1 2
#115 Loyola University Chicago 1 1
#121 Temple University 1 1
#121 University of Vermont 1 1 1 1 2 6
#137 DePaul University 1 1 2
#166 Hofstra University 1 1
#176 Catholic University of America 1 1 2
#202 Springfield College 1 1 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2021 2016-2020 2014-2018 2012-2016 2011-2015 Tổng số
Tất cả các trường 89 97 105 91 111
#1 Williams College 4 6 6 10 8 34
#2 Amherst College 2 2 4 3 3 14
#3 Pomona College 1 1 2
#4 Swarthmore College 1 1 1 1 1 5
#5 Wellesley College 1 1 1 2 2 7
#6 Bowdoin College 3 3 4 4 4 18
#6 Carleton College 2 2 3 1 8
#9 Claremont McKenna College 2 3 2 7
#11 Washington and Lee University 2 3 5
#11 Middlebury College 5 5 9 8 8 35
#13 Smith College 1 1
#13 Vassar College 1 1 1 3
#15 Davidson College 1 1 2 1 5
#15 Hamilton College 7 6 13 16 42
#18 University of Richmond 9 11 10 9 39
#18 Barnard College 1 1 2 1 5
#18 Wesleyan University 1 1 2 4 4 12
#18 Colgate University 16 16 8 8 9 57
#24 Colby College 2 3 5 6 4 20
#25 Bates College 2 2 4
#27 Macalester College 1 1 1 2 2 7
#27 Colorado College 3 4 4 4 4 19
#29 Harvey Mudd College 1 1 2
#31 Kenyon College 1 1 1 3
#33 College of the Holy Cross 1 2 3 2 1 9
#36 Oberlin College 1 1 1 3
#36 Mount Holyoke College 1 1
#37 Bucknell University 13 10 11 8 11 53
#38 Franklin & Marshall College 1 1 1 1 4
#38 Union College 1 1 2
#39 Skidmore College 1 1 2 2 3 9
#39 Lafayette College 1 2 4 3 2 12
#39 Trinity College 5 3 1 3 3 15
#39 Denison University 1 1 2
#51 Dickinson College 2 2 2 6
#55 Rhodes College 1 1 2
#55 Connecticut College 1 1 2 3 3 10
#61 Gettysburg College 1 1 1 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 4 3 7
#120 Hampshire College 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(29)
Art History Lịch sử nghệ thuật
European History Lịch sử châu Âu
Human Geography Địa lý và con người
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Psychology Tâm lý học
Art History Lịch sử nghệ thuật
European History Lịch sử châu Âu
Human Geography Địa lý và con người
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Psychology Tâm lý học
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
United States History Lịch sử nước Mỹ
World History Lịch sử thế giới
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Microeconomics Kinh tế vi mô
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Environmental Science Khoa học môi trường
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Italian Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Ý
Physics 1 Vật lý 1
Physics 2 Vật lý 2
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(18)
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Diving Lặn
Fencing Đấu kiếm
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Diving Lặn
Fencing Đấu kiếm
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Golf Golf
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
Lacrosse Bóng vợt
Sailing Đua thuyền buồm
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Squash Bóng quần
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Water Polo Bóng nước
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(10)
Career Resource Center
Leadership and Public Speaking
Engineering
Design and Robotics
Writing Community
GAINS Network
Career Resource Center
Leadership and Public Speaking
Engineering
Design and Robotics
Writing Community
GAINS Network
Global Initiatives
Visiting Speakers
UPenn Partnership
Expedition Courses
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(23)
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
2D Design Thiết kế 2D
Drawing Hội họa
3D Design Thiết kế 3D
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Sculpture Điêu khắc
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
2D Design Thiết kế 2D
Drawing Hội họa
3D Design Thiết kế 3D
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Sculpture Điêu khắc
Computer Graphic Đồ họa máy tính
Film Production Sản xuất phim
Art History Lịch sử mỹ thuật
Architecture Kiến ​​​​trúc
Band Ban nhạc
Guitar Đàn ghi ta
Recording Ghi âm
Jazz Nhạc jazz
Vocal Thanh nhạc
Music Theory Nhạc lý
Theater Nhà hát
Acting Diễn xuất
Playwriting Biên kịch
Directing Đạo diễn
Stagecraft Nghệ thuật viết kịch
Design Thiết kế
Dance Khiêu vũ
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

203-625-8900
admission@greenwichacademy.org
Nổi bật
Trường nội trú
Westover School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
The Knox School United States Flag

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 18/08/2020
Greenwich Academy nằm ở Greenwich, Connecticut, là thị trấn giàu có nhất ở Connecticut và là một trong những thị trấn giàu có nhất ở Mỹ. Theo Cục điều tra dân số Mỹ, 95% cư dân của thị trấn là người da trắng, với thu nhập bình quân trên đầu người là 5 triệu USD. Các cơ sở giáo dục bao gồm: phòng thí nghiệm kỹ thuật và thiết kế hiện đại, 3 sân thể thao, 6 sân quần vợt, 5 sân bóng quần quốc tế, 5 phòng thí nghiệm khoa học, v.v. 1) Các điểm nổi bật bao gồm: Trung tâm tài nguyên việc làm, trung tâm dịch vụ công cộng, phòng thí nghiệm thiết kế và kỹ thuật, khóa học Expedition, GAINS Network, năng lực lãnh đạo và phát biểu trước công chúng, UPenn Partnership, cộng đồng sáng tác, v.v. 2) Hợp tác với trường nam sinh Brunswick School, học sinh có thể học tại trường trung học của nhau. 3) Về nghệ thuật: khiêu vũ coi trọng vũ đạo và mời các nghệ sĩ khách mời chuyên nghiệp hợp tác với các vũ công; Về thiết kế: tích hợp công nghệ và sáng tạo nghệ thuật vào thiết kế; Về nghệ thuật thị giác: trường có phòng trưng bày Luchsinger; Về kịch sân khấu: có nhiều đoàn kịch, diễn viên, đạo diễn… đến thăm và chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm cũng như truyền thống văn hóa với sinh viên; Về âm nhạc: sinh viên được tạo cơ hội biểu diễn các tác phẩm đồng ca, hòa tấu đa dạng, ngoài ra, trường còn cung cấp cách khóa học đàn piano và thanh nhạc với giáo viên hướng dẫn riêng.
Xem thêm

Hỏi đáp về Greenwich Academy

Các thông tin cơ bản về trường Greenwich Academy.
Greenwich Academy là một trường Trường nữ sinh Ngoại trú tư thục tại Bang Connecticut, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1827, và hiện có khoảng 815 học sinh.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.greenwichacademy.org/.
Trường Greenwich Academy có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Greenwich Academy cung cấp 29 môn AP.

Trường Greenwich Academy cũng có 75% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Greenwich Academy thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 23.21% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 29.38% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 24.44% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường Greenwich Academy tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của Greenwich Academybao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Greenwich Academycũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Greenwich Academy là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Greenwich Academy cho năm 2024 là $44,960, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@greenwichacademy.org .
Trường Greenwich Academy toạ lạc tại đâu?
Trường Greenwich Academy toạ lạc tại bang Bang Connecticut , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là New York, có khoảng cách chừng 27. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay JFK aireport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Greenwich Academy trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Greenwich Academy nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 365 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Greenwich Academy cũng được 43 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Greenwich Academy?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Greenwich Academy trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Greenwich Academy tại địa chỉ: http://www.greenwichacademy.org/ hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 203-625-8900.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Greenwich Academy?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Brunswick School, The Greenwich Japanese School and Greenwich Country Day School.

Thành phố chính gần trường nhất là New York. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần New York.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Greenwich Academy là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Greenwich Academy là A+.

Đánh giá theo mục của trường Greenwich Academy bao gồm:
A+ Tốt nghiệp
A+ Học thuật
A+ Ngoại khóa
A Cộng đồng
B Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

New York, thường được gọi là Thành phố New York hoặc NYC, là thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Với dân số năm 2020 là 8.804.190 người trên diện tích 300,46 dặm vuông (778,2 km2), Thành phố New York là thành phố lớn có mật độ dân số cao nhất tại nước Mỹ và đông hơn gấp đôi so với Los Angeles, thành phố lớn thứ 2 của Mỹ. Thành phố New York nằm ở cực nam của bang New York. Thành phố cấu thành trung tâm địa lý và nhân khẩu học của cả siêu đô thị Đông Bắc và vùng đô thị New York, vùng đô thị lớn nhất ở nước Mỹ về cả dân số và diện tích đất đô thị. Thành phố New York là một trung tâm văn hóa, tài chính, giải trí và truyền thông toàn cầu có tầm ảnh hưởng đáng kể về thương mại, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống, nghiên cứu, công nghệ, giáo dục, chính trị, du lịch, ăn uống, nghệ thuật, thời trang và thể thao. Là nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc, New York là một trung tâm ngoại giao quốc tế quan trọng và đôi khi được mô tả là thủ đô của thế giới.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 13,864
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 146%
Sân bay lân cận Sân bay quốc tế Kennedy

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()