Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp B
Học thuật A-
Ngoại khóa A+
Cộng đồng A+
Đánh giá C
Trường trung học O'Connell là một trường đồng giáo dục Công giáo nằm ở Arlington, Virginia. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho học sinh một nền giáo dục noi gương Chúa Kitô và nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của học sinh. Chúng tôi tin rằng các trường trung học Công giáo là một cộng đồng để các học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh có thể yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, dẫn dắt học sinh hướng tới mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn với Chúa. Chúng tôi nhấn mạnh vào sự phát triển toàn diện của học sinh, bao gồm các giá trị tinh thần, trí tuệ, xã hội, cảm xúc và thể chất. Với tư cách là một trường Công giáo, chúng tôi cam kết đem lại cho học sinh một trải nghiệm học tập phong phú, giúp đỡ học sinh trở nên ưu tú hơn trên con đường học vấn.
Xem thêm
Trường Bishop O'Connell High School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
1150
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ giáo viên cao học
81%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
29
Điểm SAT
1220
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 9-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#6 University of Chicago 1
#7 Johns Hopkins University 1
#10 Duke University 1
#12 Dartmouth College 1
#15 Washington University in St. Louis 1
#17 Cornell University 1
#18 University of Notre Dame 1
#20 University of California: Los Angeles 1
#22 Emory University 1
#25 University of Michigan 1
#25 University of Southern California 1
#25 University of Virginia 1
#29 University of Florida 1
LAC #6 United States Naval Academy 1
#32 Tufts University 1
#36 Boston College 1
#41 Boston University 1
#44 Georgia Institute of Technology 1
#44 Northeastern University 1
#44 Tulane University 1
#49 University of Georgia 1
#51 Lehigh University 1
#51 Purdue University 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#55 Pepperdine University 1
#55 University of Miami 1
#55 University of Washington 1
#62 Syracuse University 1
#62 University of Pittsburgh 1
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#67 Texas A&M University 1
#67 University of Connecticut 1
#67 University of Massachusetts Amherst 1
#72 Fordham University 1
#72 North Carolina State University 1
#77 Baylor University 1
#77 Clemson University 1
#77 Michigan State University 1
#83 Gonzaga University 1
#89 Brigham Young University 1
#89 Elon University 1
#89 University of Delaware 1
LAC #18 Colgate University 1
Auburn University 1
#97 University of San Diego 1
#100 Saint Mary's College 1
#105 University of Arizona 1
#107 Randolph-Macon College 1
#111 Goucher College 1
#115 Fairfield University 1
#115 University of South Carolina: Columbia 1
#120 St. Vincent College 1
#121 Temple University 1
#127 University of Dayton 1
#137 George Mason University 1
#137 Seton Hall University 1
#137 University of Alabama 1
#149 University of Mary Washington 1
#151 Duquesne University 1
#151 James Madison University 1
#151 University of Mississippi 1
#166 Virginia Commonwealth University 1
#176 Catholic University of America 1
#182 Ohio University 1
#182 Oklahoma State University 1
#182 University of Rhode Island 1
LAC #37 Bucknell University 1
#202 University of Wyoming 1
#234 Bellarmine University 1
#234 East Carolina University 1
LAC #51 Dickinson College 1
#285 DeSales University 1
#299 Marymount University 1
#299 Old Dominion University 1
#299 Regent University 1
#317 Morgan State University 1
Bridgewater College 1
Christopher Newport University 1
Coastal Carolina University 1
College of Charleston 1
College of William and Mary 1
Elizabethtown College 1
Fashion Institute of Technology 1
Jacksonville University 1
Lock Haven University of Pennsylvania 1
Longwood University 1
Loyola University Maryland 1
McGill University 1
Moravian College 1
Northern Virginia Community College 1
Penn State University Park 1
Providence College 1
Radford University 1
Rollins College 1
Rutgers University 1
Salisbury University 1
Savannah College of Art and Design 1
Seton Hill University 1
Stevenson University 1
Towson University 1
University of British Columbia 1
University of Colorado Boulder 1
University of Maryland: Baltimore County 1
University of Maryland: College Park 1
University of Tennessee: Knoxville 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2021 2016-2019 2016 2012-2015 Tổng số
Tất cả các trường 74 67 119 40 57
#3 Harvard College 1 1
#3 Stanford University 1 1 1 3
#6 University of Chicago 1 1
#7 Johns Hopkins University 1 1
#7 University of Pennsylvania 1 1 2
#10 Duke University 1 1 1 3
#12 Dartmouth College 1 1 1 3
#13 Brown University 1 1 2
#13 Vanderbilt University 1 1 2
#15 Washington University in St. Louis 1 1 1 3
#15 Rice University 1 1 1 1 4
#17 Cornell University 1 1 1 3
#18 Columbia University 1 1
#18 University of Notre Dame 1 1 1 3
#20 University of California: Berkeley 1 1 2
#20 University of California: Los Angeles 1 1 2
#22 Georgetown University 1 1 1 1 4
#22 Carnegie Mellon University 1 1 2
#22 Emory University 1 1 1 1 4
#25 New York University 1 1 1 1 4
#25 University of Michigan 1 1 1 3
#25 University of Southern California 1 1
#25 University of Virginia 1 1 1 1 1 5
#29 University of Florida 1 1 1 1 4
#29 Wake Forest University 1 1 1 3
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1 1 1 4
#32 Tufts University 1 1 1 3
#32 University of California: Santa Barbara 1 1
#34 University of California: San Diego 1 1 1 1 4
#36 Boston College 1 1 1 1 1 5
#36 University of Rochester 1 1 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1 2
#38 University of California: Davis 1 1 2
#38 University of Texas at Austin 1 1
#41 Boston University 1 1 1 1 4
#41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 2
#44 Georgia Institute of Technology 1 1 1 1 4
#44 Northeastern University 1 1 1 3
#44 Brandeis University 1 1
#44 Tulane University 1 1 2
#44 Case Western Reserve University 1 1 1 3
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1 1 1 3
#49 University of Georgia 1 1 1 1 4
#51 Purdue University 1 1 1 1 1 5
#51 Villanova University 1 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 1 1 1 5
#51 Lehigh University 1 1 1 3
#55 University of Washington 1 1 2
#55 University of Miami 1 1 1 1 1 5
#55 Florida State University 1 1 2
#55 Pepperdine University 1 1 2
#62 University of Pittsburgh 1 1 1 3
#62 George Washington University 1 1 1 1 4
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1 1 1 1 5
#62 Syracuse University 1 1 1 3
#67 University of Connecticut 1 1 1 3
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1
#67 Texas A&M University 1 1 1 1 4
#72 American University 1 1 1 1 4
#72 North Carolina State University 1 1 1 3
#72 Southern Methodist University 1 1
#72 Indiana University Bloomington 1 1 2
#72 Fordham University 1 1 1 1 4
#77 Baylor University 1 1 1 1 4
#77 Michigan State University 1 1 1 1 4
#77 Clemson University 1 1 1 1 4
#83 Gonzaga University 1 1
#83 University of California: Riverside 1 1 2
#83 Marquette University 1 1 2
#83 Stevens Institute of Technology 1 1
#83 SUNY University at Binghamton 1 1
#89 Howard University 1 1
#89 Elon University 1 1 1 3
#89 Brigham Young University 1 1 2
#89 University of Delaware 1 1 1 1 4
#97 University of South Florida 1 1 2
#97 Auburn University 1 1 1 3
#97 University of San Diego 1 1 1 1 4
#105 University of Denver 1 1
#105 Saint Louis University 1 1
#105 University of Arizona 1 1 1 3
#105 Miami University: Oxford 1 1 1 3
#105 Drexel University 1 1 1 1 4
#105 Rochester Institute of Technology 1 1
#105 University of Oregon 1 1
#105 University of San Francisco 1 1
#115 University of South Carolina: Columbia 1 1 1 3
#115 Fairfield University 1 1 1 3
#121 Arizona State University 1 1
#121 University of Vermont 1 1 1 3
#121 Iowa State University 1 1
#121 University of Kansas 1 1
#121 Temple University 1 1 1 3
#127 University of Dayton 1 1
#137 George Mason University 1 1 1 3
#137 University of New Hampshire 1 1
#137 DePaul University 1 1
#137 University of Alabama 1 1 1 1 1 5
#137 University of Central Florida 1 1
#137 University of Kentucky 1 1 2
#137 Seton Hall University 1 1 2
#137 University of Tulsa 1 1
#151 San Diego State University 1 1
#151 Colorado State University 1 1
#151 University of Mississippi 1 1 2
#151 Duquesne University 1 1 2
#151 James Madison University 1 1 1 3
#151 University of Cincinnati 1 1
#166 Virginia Commonwealth University 1 1 1 3
#166 Hofstra University 1 1
#166 Xavier University 1 1
#176 Catholic University of America 1 1 1 3
#182 Ohio University 1 1 2
#182 Oklahoma State University 1 1
#182 University of Rhode Island 1 1
#182 Belmont University 1 1
#182 University of Houston 1 1
#194 Mississippi State University 1 1
#194 Rowan University 1 1
#202 La Salle University 1 1
#202 University of Wyoming 1 1 2
#212 Kent State University 1 1
#219 Hampton University 1 1
#219 Misericordia University 1 1
#219 University of Maine 1 1
#234 Bellarmine University 1 1
#234 University of Hartford 1 1
#234 East Carolina University 1 1 1 3
#234 Pace University 1 1
#234 West Virginia University 1 1 2
#250 Immaculata University 1 1
#263 Florida Atlantic University 1 1
#263 University of North Florida 1 1
#263 Gannon University 1 1
#285 Western Michigan University 1 1
#285 DeSales University 1 1 2
#285 University of North Texas 1 1
#299 Old Dominion University 1 1 1 3
#299 Regent University 1 1
#299 Shenandoah University 1 1
#299 Lincoln Memorial University 1 1
#299 Marymount University 1 1 1 3
#317 Morgan State University 1 1 2
#317 Louisiana Tech University 1 1
University of Tennessee: Knoxville 1 1 1 3
Clark Atlanta University 1 1
Grand Canyon University 1 1
University of Maryland: College Park 1 1 1 1 4
Indiana University of Pennsylvania 1 1
Wichita State University 1 1
Penn State University Park 1 1 1 1 1 5
Liberty University 1 1
Radford University 1 1 1 3
University of Colorado Boulder 1 1 1 1 4
College of William and Mary 1 1 1 1 1 5
Rutgers University 1 1 1 1 4
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2021 2016-2019 2016 2012-2015 Tổng số
Tất cả các trường 10 18 32 5 12
#4 Swarthmore College 1 1
#5 Wellesley College 1 1 2
#6 United States Naval Academy 1 1 1 1 1 5
#11 United States Military Academy 1 1
#11 Washington and Lee University 1 1 1 3
#18 Colgate University 1 1 2
#18 University of Richmond 1 1 1 3
#18 United States Air Force Academy 1 1 2
#33 College of the Holy Cross 1 1 1 3
#37 Bucknell University 1 1 1 1 4
#37 Occidental College 1 1 2
#38 Franklin & Marshall College 1 1 2
#39 Denison University 1 1
#39 Trinity College 1 1
#45 Thomas Aquinas College 1 1
#51 Dickinson College 1 1 2
#51 The University of the South 1 1 1 3
#51 Spelman College 1 1
#60 Bard College 1 1 2
#61 Gettysburg College 1 1 1 3
#70 Wofford College 1 1
#70 Virginia Military Institute 1 1 2
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 1 2
#76 College of Wooster 1 1
#76 Allegheny College 1 1 2
#85 Washington College 1 1
#89 Ursinus College 1 1
#94 Hampden-Sydney College 1 1
#100 Saint Mary's College 1 1 2
#107 Randolph-Macon College 1 1 2
#111 Goucher College 1 1
#120 Roanoke College 1 1 2
#120 St. Vincent College 1 1
#124 Presbyterian College 1 1
#124 Randolph College 1 1 2
#130 Meredith College 1 1
#149 University of Mary Washington 1 1 1 3
#151 Marymount Manhattan College 1 1
Virginia Union University 1 1
Johnson C. Smith University 1 1
Wells College 1 1
Bridgewater College 1 1 1 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2021 2016-2019 2016 2012-2015 Tổng số
Tất cả các trường 2 0 2 0 0
#2 University of British Columbia 1 1 2
#3 McGill University 1 1 2

Chương trình học

Chương trình AP

(29)
Art History Lịch sử nghệ thuật
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Computer Science A Khoa học máy tính A
Art History Lịch sử nghệ thuật
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Computer Science A Khoa học máy tính A
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Environmental Science Khoa học môi trường
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Latin Tiếng Latin
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Microeconomics Kinh tế vi mô
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Psychology Tâm lý học
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
United States History Lịch sử nước Mỹ
Human Geography Địa lý và con người
Physics 1 Vật lý 1
Physics 2 Vật lý 2
European History Lịch sử châu Âu
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
German Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Đức
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(20)
Baseball Bóng chày
Cheerleading Đội cổ động viên
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Dance Khiêu vũ
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Baseball Bóng chày
Cheerleading Đội cổ động viên
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Dance Khiêu vũ
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Sailing Đua thuyền buồm
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Basketball Bóng rổ
Diving Lặn
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
Swimming Bơi lội
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(52)
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY CHEMISTRY CLUB,ALTAR SERVER CLUB,ALZHEIMER'S AWARENESS CLUB ,AMERICAN SIGN
RADIO AND ENGINEERING CLUB,BBQ CLUB,BACKYARD SPORTS CLUB,BAKING FOR A CAUSE,BEST BUDDIES,BIOLOGY CLU
DEU (Diversity
Equity
and Unity) STUDENT COMMITTEE
DIGITAL GAME DESIGN
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY CHEMISTRY CLUB,ALTAR SERVER CLUB,ALZHEIMER'S AWARENESS CLUB ,AMERICAN SIGN
RADIO AND ENGINEERING CLUB,BBQ CLUB,BACKYARD SPORTS CLUB,BAKING FOR A CAUSE,BEST BUDDIES,BIOLOGY CLU
DEU (Diversity
Equity
and Unity) STUDENT COMMITTEE
DIGITAL GAME DESIGN
DJO IMMIGRATION CLUB
DJO KNIGHTS WHO KNIT (KNITTING and CRAFTS CLUB)
DJO MADRIGALS
DUNGEONS AND DRAGONS
FIAT CLUB
FLUTE CHOIR
FRENCH CLUB
FRENCH HONOR SOCIETY
GAME DESIGN CLUB
GAMING CLUB
GERMAN/CLUB HONOR SOCIETY
GOOD NEIGHBORS CLUB
GUITAR CLUB
HABESHA ETHIOPIAN STUDENT ASSOCIATION
HISPANIC HERITAGE CLUB
ITALIAN-AMERICAN CLUB
IT’S ACADEMIC/QUIZ BOWL
KEYETTES
KNIGHTLINE DRUMLINE
KNIGHTS 4 LIFE/PRO-LIFE CLUB
KNIGHTS FOR THE NEEDY
KNIGHTS FOR TROOPS
LARGESSE
LATIN HONOR SOCIETY/LATIN CLUB
LEADERS IN NETWORKING KNIGHTS (LINK)
LIBRARY CLUB
LITTLE FLOWERS CLUB
MEN'S VOLLEYBALL CLUB
MODEL GENERAL ASSEMBLY
MODEL UNITED NATIONS
MOUNTAIN BIKING CLUB (MTB)
NATIONAL HONOR SOCIETY
NATIONAL HIGH SCHOOL ENGLISH HONOR SOCIETY
NATIONAL HIGH SCHOOL MATHEMATICS HONOR SOCIETY - MU ALPHA THETA
O'CONNELL HISTORICAL SOCIETY
ORCHESTRA CLUB
PEACE CLUB
PING PONG CLUB
PRAISE BAND
RONALD McDONALD HOUSE CLUB
ROSARY CLUB
SCA (STUDENT COUNCIL ASSOCIATION) EXECUTIVE BOARD
SWING DANCE CLUB
TAYLOR SWIFT ASSOCIATION
TEENS AGAINST CANCER CLUB
YOUNG WOMEN'S EXECUTIVE CLUB
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(21)
Acting Diễn xuất
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Chorus Dàn đồng ca
Guitar Đàn ghi ta
Jazz Nhạc jazz
Acting Diễn xuất
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Chorus Dàn đồng ca
Guitar Đàn ghi ta
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Piano Piano
Singing Ca hát
String Đàn dây
Symphony Âm nhạc giao hưởng
Art History Lịch sử mỹ thuật
Drawing Hội họa
Film Phim điện ảnh
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Photography Nhiếp ảnh
Textile Dệt may
Video Production Sản xuất video
Audio Âm thanh
Tech Theater Nhà hát công nghệ
Xem tất cả

Thông tin chung

Năm thành lập: 1957
Tôn giáo: Catholic

Thông tin Tuyển sinh

Phỏng vấn: Skype
Điểm thi được chấp nhận: SLEP
Mã trường:
TOEFL: 3412

Hỏi đáp về Bishop O'Connell High School

Các thông tin cơ bản về trường Bishop O'Connell High School.
Bishop O'Connell High School là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang Virginia, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1957, và hiện có khoảng 1150 học sinh, với khoảng 5.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://www.bishopoconnell.org.
Trường Bishop O'Connell High School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Bishop O'Connell High School cung cấp 29 môn AP.

Trường Bishop O'Connell High School cũng có 81% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Bishop O'Connell High School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2023, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: University of Chicago, Johns Hopkins University, Duke University, Dartmouth College và Washington University in St. Louis.
Yêu cầu tuyển sinh của Bishop O'Connell High School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Bishop O'Connell High Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Bishop O'Connell High School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Bishop O'Connell High School cho năm 2024 là $26,665, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@bishopoconnell.org .
Trường Bishop O'Connell High School toạ lạc tại đâu?
Trường Bishop O'Connell High School toạ lạc tại bang Bang Virginia , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Washington, có khoảng cách chừng 7. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Washington Dulles International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Bishop O'Connell High School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Bishop O'Connell High School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 425 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Bishop O'Connell High School cũng được 25 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Bishop O'Connell High School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Bishop O'Connell High School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Bishop O'Connell High School tại địa chỉ: https://www.bishopoconnell.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 703-237-1400.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Bishop O'Connell High School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Congressional Schools Of Virginia, Potomac School and Trinity School At Meadow View.

Thành phố chính gần trường nhất là Washington. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Washington.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Bishop O'Connell High School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Bishop O'Connell High School là B+.

Đánh giá theo mục của trường Bishop O'Connell High School bao gồm:
B Tốt nghiệp
A- Học thuật
A+ Ngoại khóa
A+ Cộng đồng
C Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Washington, DC, thủ đô của nước Mỹ, là một thành phố tinh gọn nằm bên Sông Potomac, tiếp giáp với các tiểu bang Maryland và Virginia. Thành phố nổi tiếng với các di tích và tòa nhà tân cổ điển hùng vĩ - bao gồm cả những công trình mang tính biểu tượng, là trụ sở của 3 cơ quan chính phủ liên bang: Điện Capitol, Nhà Trắng và Tòa án Tối cao. Đây cũng là nơi có các bảo tàng và các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng như Kennedy Center.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 0
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 39%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
(0)