Or via social:
Giới thiệu trường
Trường Virginia International Academy, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$69500
Sĩ số học sinh
N/A
Học sinh quốc tế
100%
Tỷ lệ giáo viên cao học
100%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
3
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Nội trú 7-12
Chương trình học
Chương trình AP
(3)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Statistics Thống kê
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Statistics Thống kê
Hoạt động thể chất
(8)
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Rugby Bóng bầu dục Anh
Soccer Bóng đá
Volleyball Bóng chuyền
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Rugby Bóng bầu dục Anh
Soccer Bóng đá
Volleyball Bóng chuyền
Khóa học nghệ thuật
(15)
Digital Art Nghệ thuật số
Drawing Hội họa
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Portfolio Bộ sưu tập
Digital Art Nghệ thuật số
Drawing Hội họa
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Portfolio Bộ sưu tập
Printmaking In ấn
Sculpture Điêu khắc
2D Art Nghệ thuật 2D
3D Art Nghệ thuật 3D
Art Nghệ thuật
Xem tất cả
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()