An exceptional boarding school for students with special needs; The Glenholme School, a Devereux Center, offers an individually prescribed learning environment with a steadfast academic curriculum. Using our effective individualized services, we apply a positive behavioral support model focused on development of social skills and lifelong strategies for success. The school’s milieu therapy addresses varying levels of academic, social and special needs development our students, both boys and girls ages 10-18 and postgraduates. We prepare graduates for continued education in traditional day schools, boarding schools, colleges and universities.
The Glenholme School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Học phí
$133225
Sĩ số học sinh
105
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:3
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
860-868-7377
Thông tin cơ bản
更新中
Không hỗ trợ
Nội trú
5-12, PG
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$133,225
Số người
105
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:3
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
40%
SAT
1340/2400
Năm thành lập
1968
Diện tích trường
110 mẫu Anh
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng