The Bay School Mission to offer an imaginative, engaging, and demanding college preparatory curriculum taught by master teachers who model the school's values, to emphasize the centrality of studying science, technology, ethics, world religions, and cultures in the 21st century, to combine academic excellence with a strong community focus, to encourage compassion, confidence, and intellectual curiosity, to build a diverse community of trust, resourcefulness, affection, and good humor. The Bay School is committed to helping the whole person develop in the intellectual, aesthetic, physical, social, and spiritual domains. Teaching and learning at the Bay School grow naturally out of our mission and philosophy. Our commitment to the stewardship of time, for example, suggests a bias towards depth rather than breadth. Accurate and elegant communication in more than one medium requires skill, training, and a great deal of practice. Scientific and cultural literacy result from engagement with and reflection upon the difficult issues that challenge our global community.
The Bay School Of San Francisco, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
312
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:9
Tỷ lệ giáo viên cao học
76%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(415)561-5800
Email
Bang
Thông tin cơ bản
更新中
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$42,450
Số người
312
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:9
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
76%
SAT
N/A
Năm thành lập
2004
Hình thức phỏng vấn
Phỏng vấn tại trường
Quy mô lớp học
14
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng