Tandem Friends School Mission: Rooted in Quaker values, Tandem Friends School prepares young people for higher education and fulfilling lives of integrity, creative expression, and service.
Tandem Friends School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
220
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
2 Đại học Harvard 1 người
3 Yale University 1 người
4 University of Chicago 1 người
8 Duke University 1 người
12 Dartmouth College 1 người
12 Northwestern University 1 người
15 Vanderbilt University 1 người
20 University of California: Berkeley 1 người
27 Tufts University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
30 Boston College 1 người
32 New York University 1 người
34 Brandeis University 1 người
41 Boston University 1 người
41 Tulane University 1 người
47 Lehigh University 1 người
51 University of Miami 1 người
61 Purdue University 1 người
61 Syracuse University 1 người
72 American University 1 người
82 Miami University: Oxford 1 người
89 University of Colorado Boulder 1 người
1 Williams College 1 người
14 Wesleyan University 1 người
23 Oberlin College 1 người
25 Bates College 1 người
25 Colorado College 1 người
25 Kenyon College 1 người
45 Bard College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
434-296-1303
Bang
Thông tin cơ bản
15
Không hỗ trợ
Ngoại trú
5-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Học phí
$22,025
Số người
220
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
72%
SAT
1820/2400
Năm thành lập
1970
Điểm chuẩn
TOEFL Junior
Diện tích trường
31 mẫu Anh
Quy mô lớp học
13
Tôn giáo
贵格教
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng