St. David's School is an independant Episcopal school that prepares young men and women for college and life by providing challenging opportunities to excel in the vital areas of faith, virtue, and knowledge.
St. Davids School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
630
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Tỷ lệ giáo viên cao học
79%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
1 Princeton University 1 người
8 Duke University 1 người
10 Johns Hopkins University 1 người
14 Brown University 1 người
15 Vanderbilt University 1 người
15 Washington University in St. Louis 1 người
21 Emory University 1 người
21 Georgetown University 1 người
23 Carnegie Mellon University 1 người
23 University of California: Los Angeles 1 người
26 University of Virginia 1 người
27 Wake Forest University 1 người
29 University of Michigan 1 người
30 Boston College 1 người
32 New York University 1 người
34 College of William and Mary 1 người
37 Case Western Reserve University 1 người
41 Boston University 1 người
41 Tulane University 1 người
41 University of California: Davis 1 người
41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 người
41 University of Wisconsin-Madison 1 người
47 Northeastern University 1 người
47 Penn State University Park 1 người
47 University of Florida 1 người
51 University of Miami 1 người
52 Ohio State University: Columbus Campus 1 người
52 University of Texas at Austin 1 người
52 University of Washington 1 người
57 George Washington University 1 người
57 University of Connecticut 1 người
57 University of Maryland: College Park 1 người
61 Clemson University 1 người
61 Purdue University 1 người
61 Southern Methodist University 1 người
61 Syracuse University 1 người
66 Fordham University 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
70 Texas A&M University 1 người
70 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 người
72 American University 1 người
72 Baylor University 1 người
72 Rutgers University 1 người
75 Indiana University Bloomington 1 người
75 University of Delaware 1 người
75 University of Massachusetts Amherst 1 người
82 Miami University: Oxford 1 người
82 Texas Christian University 1 người
96 Florida State University 1 người
96 University of Alabama 1 người
99 Drexel University 1 người
9 Davidson College 1 người
14 Washington and Lee University 1 người
23 Oberlin College 1 người
25 Kenyon College 1 người
32 University of Richmond 1 người
43 Trinity College 1 người
45 Bard College 1 người
47 The University of the South 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
919-782-3331
Thông tin cơ bản
23
Không hỗ trợ
Ngoại trú
PreK-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Học phí
$18,650
Số người
630
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
79%
SAT
1751/2400
Năm thành lập
1972
Điểm chuẩn
ISEE
Quy mô lớp học
12
Tôn giáo
Giám mục
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng