Roanoke Catholic School is dedicated to excellence in education and to the spiritual development of youth within the framework of the Gospel and the tradition of the Catholic Church. Our fundamental task is the education of the whole person, blending learning with faith and faith with daily life. We strive to instill in our students a lifelong commitment to learning, to Christian values, and to community service. We are dedicated to achieving these goals in a supportive Christian community.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
494
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:13
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
9 University of Pennsylvania 1 người
18 University of Notre Dame 4 người
23 Carnegie Mellon University 1 người
26 University of Virginia 12 người
27 Wake Forest University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
34 College of William and Mary 3 người
66 University of Pittsburgh 1 người
96 University of Alabama 2 người
14 Washington and Lee University 2 người
37 Lafayette College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(540)982-3532
Email
Bang
Thông tin cơ bản
7
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
N/A
Học phí
$8,610
Số người
494
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:13
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
1732/2400
Điểm chuẩn
TOEFL,SLEP
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng