PCA provides a college preparatory and general academic program for elementary and high school students. In addition to academic excellence, PCA is passionate about teaching its students a biblical worldview and leading them into a personal relationship with Jesus Christ. This IS preparation for life.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
365
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:15
15
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(540)982-2400
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$4,865
Số người
365
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:15
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
2002
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
卫理会
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng