Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2008-2013
3 Harvard College 4 người
7 University of Pennsylvania 8 người
10 Northwestern University 5 người
12 Dartmouth College 4 người
17 Cornell University 6 người
18 University of Notre Dame 2 người
22 Georgetown University 9 người
25 New York University 10 người
25 University of Virginia 3 người
29 University of Florida 2 người
2023 Xếp hạng Đại học 2008-2013
1 Williams College 2 người
2 Amherst College 3 người
11 Middlebury College 2 người
15 Davidson College 2 người
18 Wesleyan University 2 người
18 Haverford College 2 người
37 Occidental College 3 người
37 Bucknell University 2 người
39 Trinity College 4 người
39 Skidmore College 5 người
2022 Xếp hạng Đại học 2008-2013
2022 Xếp hạng Đại học 2008-2013

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng