Trúng tuyển đại học (2008-2013)
2 Đại học Harvard 4 người
9 University of Pennsylvania 8 người
12 Dartmouth College 4 người
12 Northwestern University 5 người
15 Cornell University 6 người
18 University of Notre Dame 2 người
21 Georgetown University 9 người
26 University of Virginia 3 người
30 Boston College 8 người
32 New York University 10 người
33 University of Rochester 2 người
41 Boston University 10 người
41 Tulane University 5 người
47 Lehigh University 4 người
47 University of Florida 2 người
47 University of Florida 2 người
52 Pepperdine University 2 người
57 George Washington University 4 người
61 Syracuse University 3 người
66 Fordham University 3 người
72 American University 4 người
75 University of Delaware 3 người
75 University of Delaware 3 người
1 Williams College 2 người
1 Williams College 2 người
2 Amherst College 3 người
4 Middlebury College 2 người
9 Davidson College 2 người
12 Haverford College 2 người
14 Wesleyan University 2 người
14 Wesleyan University 2 người
32 Bucknell University 2 người
38 Skidmore College 5 người
43 Occidental College 3 người
43 Trinity College 4 người
45 Bard College 5 người
47 Connecticut College 6 người
Chương trình AP
Tổng số 12
Art History
Lịch sử nghệ thuật
Calculus AB
Giải tích AB
Calculus BC
Giải tích BC
English Literature and Composition
Văn học và sáng tác tiếng Anh
French Language and Culture
Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Latin
Tiếng Latin
Physics B
Vật lý B
Spanish Language and Culture
Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics
Thống kê
Studio Art: 2-D Design
Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: Drawing
Studio Art: Hội họa
United States History
Lịch sử nước Mỹ
Chương trình IB
Trường không cung cấp các khóa học IB
Hoạt động thể chất
Tạm thời không có dữ liệu
Khóa học nghệ thuật
Tạm thời không có dữ liệu
Hoạt động ngoại khóa
Tạm thời không có dữ liệu
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Thi tuyển sinh
Trường của chúng tôi
Trung bình FS

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng