Hunter McGuire seeks to instill in its students high standards for scholarship, integrity, leadership, and citizenship. Through a challenging child-centered curriculum offered in a stimulating, discovery-oriented environment, students grow to become enthusiastic learners, creative problem-solvers, and disciplined thinkers. A carefully designed program of academic excellence and an extensive, integrated enrichment program provides a foundation for lifelong learning.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
310
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Tỷ lệ giáo viên cao học
25%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(540)248-2404
Bang
Thông tin cơ bản
Ngoại trú
Grades Kindergarten-8
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$8,100
Số người
310
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
25%
SAT
1665/2400
Năm thành lập
1987
Điểm chuẩn
SSAT,TOEFL,TOEFL Junior,SAT
Quy mô lớp học
17
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Ảnh về trường (4)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng