Giới thiệu trường
Generations have passed through our 1927 Gothic halls, now providing students with 21st century skills through options including International Baccalaureate, Advanced Placement, Career and Vocational courses and a rich extracurricular culture. Our Vision High Point Central is a dynamic school that promotes academic achievement, high expectations, respect, unity, and safety. Our Mission High Point Central strives to develop specific goals and high academic standards using communication and commitment within a shared learning environment.
Trường đồng giáo dục公校: 9-12
Trường đồng giáo dục类型: Trường đồng giáo dục
Trường đồng giáo dục位置: Thành phố
ELL课程的学习者不仅包括英语作为第二语言的学习者,也包括母语为英语的英语学习者ELL: N/A
Trường đồng giáo dục人数: N/A
Trường đồng giáo dục师生比: N/A
国际生: N/A
Trường đồng giáo dục有证教师: 有证教师: N/A
SAT
Tạm thời không có dữ liệu
Chương trình AP
Tổng số 12
Biology
Sinh học
Calculus AB
Giải tích AB
Chemistry
Hóa học
English Language and Composition
Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition
Văn học và sáng tác tiếng Anh
Human Geography
Địa lý và con người
Physics 1
Vật lý 1
Psychology
Tâm lý học
Studio Art: Drawing
Studio Art: Hội họa
United States Government and Politics
Chính phủ và chính trị Mỹ
United States History
Lịch sử nước Mỹ
World History
Lịch sử thế giới
升学率
Tạm thời không có dữ liệu
MCAS
Tạm thời không có dữ liệu
Thông tin cơ bản
12
Không hỗ trợ
公校
9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Học phí
N/A
Số người
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
1897
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng