Trúng tuyển đại học (2015)
26 University of Virginia 1 người
34 College of William and Mary 1 người
57 University of Connecticut 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
72 Rutgers University 1 người
75 Indiana University Bloomington 1 người
75 Michigan State University 1 người
75 University of Massachusetts Amherst 1 người
86 University of Denver 1 người
89 North Carolina State University 1 người
32 University of Richmond 1 người
Chương trình AP
Tổng số 2
Calculus BC
Giải tích BC
United States Government and Politics
Chính phủ và chính trị Mỹ
Chương trình IB
Trường không cung cấp các khóa học IB
Hoạt động thể chất
Tạm thời không có dữ liệu
Khóa học nghệ thuật
Tạm thời không có dữ liệu
Hoạt động ngoại khóa
Tạm thời không có dữ liệu
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Thi tuyển sinh
Trường của chúng tôi
Trung bình FS

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng