The mission of Fuqua School is to create a safe and supportive learning environment which fosters the development of boundless individual potential. Education is the collaborative responsibility of students, teachers, administrators, and parents. Here learning is enhanced through the blending of advanced technologies, strong curriculum, and proud traditions. We believe that high expectations promote optimal growth and personal accountability; integrity, ethics, leadership, and service must be honored and developed; an effective learning environment provides a balance of academic, artistic, athletic, and social opportunities; and diversity strengthens a school community and should be embraced.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
424
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
17
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
26 University of Virginia 1 người
34 College of William and Mary 1 người
57 University of Connecticut 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
72 Rutgers University 1 người
75 Indiana University Bloomington 1 người
75 Michigan State University 1 người
75 University of Massachusetts Amherst 1 người
86 University of Denver 1 người
89 North Carolina State University 1 người
32 University of Richmond 1 người
Phương thức liên hệ
Thông tin cơ bản
2
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$8,470
Số người
424
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Quy mô lớp học
17
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng