Cleary School is a private, state supported program that has served the Deaf community of Long Island since 1925. Viewing all children as unique and individualized learners, we provide access to language, communication and learning for students from birth to 21 years of age, striving to prepare children who are deaf to become active and contributing members of society.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
72
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(631)588-0530
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Ngoại trú
Prekindergarten
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
72
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng