Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp A-
Học thuật A-
Ngoại khóa B+
Cộng đồng B+
Đánh giá B
Chúng tôi truyền cảm hứng học tập tích cực và thú vị cho học sinh, đồng thời phát triển và thử thách các em, giúp các bạn trẻ tự tin phát triển tính cách, bồi dưỡng tư duy sáng tạo và phát huy kỹ năng và kiến thức hướng tới tương lai.
Thông Tin Trường Charles Wright Academy Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
575
Học sinh quốc tế
3%
Tỷ lệ giáo viên cao học
67%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$15.3 Million
Số môn học AP
15
Điểm SAT
1335
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú PreSchool-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#3 Stanford University 1
#6 University of Chicago 1
#7 Johns Hopkins University 1
#7 University of Pennsylvania 1
#17 Cornell University 1
#20 University of California: Berkeley 1
#20 University of California: Los Angeles 1
#22 Carnegie Mellon University 1
#22 Georgetown University 1
#25 New York University 1
#25 University of Michigan 1
#25 University of Southern California 1
#25 University of Virginia 1
#29 University of Florida 1
LAC #6 Bowdoin College 1
#32 University of California: Santa Barbara 1
#34 University of California: Irvine 1
#34 University of California: San Diego 1
#36 Boston College 1
#38 University of California: Davis 1
#38 University of Texas at Austin 1
#38 University of Wisconsin-Madison 1
#41 Boston University 1
#44 Case Western Reserve University 1
#44 Northeastern University 1
#51 Purdue University 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#55 Santa Clara University 1
#55 Trinity University 1
#55 University of Washington 1
#62 George Washington University 1
#62 Syracuse University 1
#62 University of Pittsburgh 1
#63 Lawrence University 1
LAC #13 Smith College 1
#67 University of Connecticut 1
#72 Fordham University 1
#72 Indiana University Bloomington 1
#72 Knox College 1
#72 Sarah Lawrence College 1
#72 Southern Methodist University 1
#77 Baylor University 1
#77 Loyola Marymount University 1
#77 Michigan State University 1
#83 Gonzaga University 1
#85 University of Puget Sound 1
#89 Texas Christian University 1
#97 Clark University 1
#97 University of San Diego 1
#102 Hollins University 1
#105 Drexel University 1
#105 University of Arizona 1
#105 University of Denver 1
#105 University of Oregon 1
#105 University of Utah 1
#107 Whittier College 1
#115 Loyola University Chicago 1
Arizona State University 1
#121 Chapman University 1
#127 University of Oklahoma 1
#137 George Mason University 1
#137 Seattle University 1
#137 University of New Hampshire 1
#151 James Madison University 1
#151 Oregon State University 1
#151 San Diego State University 1
#151 University of Cincinnati 1
#166 Mercer University 1
#166 University of Hawaii at Manoa 1
LAC #39 Lafayette College 1
#212 Washington State University 1
#219 Seattle Pacific University 1
#219 University of North Carolina at Charlotte 1
#234 Georgia State University 1
#234 University of Massachusetts Boston 1
LAC #48 Whitman College 1
#250 University of North Dakota 1
LAC #51 Dickinson College 1
#263 Montana State University 1
#263 Southern Illinois University Carbondale 1
LAC #55 Connecticut College 1
#285 University of Montana 1
#299 Old Dominion University 1
#317 Northern Arizona University 1
Art Center College of Design 1
Bentley University 1
Berklee College of Music 1
California College of the Arts 1
California Lutheran University 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 1
Carroll College 1
Central Washington University 1
College for Creative Studies 1
College of William and Mary 1
Eastern Washington University 1
Grand Canyon University 1
Hawaii Pacific University 1
Iowa State University 1
Kennesaw State University 1
Manhattan College 1
Ohio State University: Columbus Campus 1
Pacific Lutheran University 1
Penn State University Park 1
Pratt Institute 1
Providence College 1
Saint Martin's University 1
Saint Mary's College of California 1
School of the Art Institute of Chicago 1
St. Edward's University 1
Tacoma Community College 1
University of British Columbia 1
University of California: Riverside 1
University of California: Santa Cruz 1
University of Colorado Boulder 1
University of Colorado Colorado Springs 1
University of Hawaii at Hilo 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1
University of Minnesota: Twin Cities 1
University of Pittsburgh at Johnstown 1
University of Redlands 1
university of washington, bothell 1
Western Washington University 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2017-2021 2020 2019 2013-2017 Tổng số
Tất cả các trường 82 75 27 27 48
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1
#3 Yale University 1 1
#3 Harvard College 1 1 trúng tuyển 1 3
#3 Stanford University 1 1 1 3
#6 University of Chicago 1 1 2
#7 Johns Hopkins University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#7 University of Pennsylvania 1 1 1 3
#10 Northwestern University 1 trúng tuyển 1 2
#12 Dartmouth College 1 1
#13 Vanderbilt University 1 1 trúng tuyển 2
#13 Brown University 1 1 1 3
#15 Rice University 1 1 1 3
#15 Washington University in St. Louis 1 1 2
#17 Cornell University 1 1 1 1 4
#18 University of Notre Dame 1 1
#18 Columbia University 1 1 trúng tuyển 1 3
#20 University of California: Berkeley 1 1 1 3
#20 University of California: Los Angeles 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#22 Emory University 1 1
#22 Carnegie Mellon University 1 1 1 3
#22 Georgetown University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#25 University of Virginia 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#25 University of Southern California 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#25 University of Michigan 1 1
#25 New York University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#29 University of Florida 1 1 2
#29 Wake Forest University 1 1 2
#32 University of California: Santa Barbara 1 1 1 3
#34 University of California: Irvine 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#34 University of California: San Diego 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#36 University of Rochester 1 1
#36 Boston College 1 1 1 3
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1 1 3
#38 University of Texas at Austin 1 1 2
#38 University of California: Davis 1 1 1 3
#41 Boston University 1 1 1 3
#44 Brandeis University 1 1 2
#44 Tulane University 1 1
#44 Georgia Institute of Technology 1 1
#44 Case Western Reserve University 1 1 2
#44 Northeastern University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#51 Lehigh University 1 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 1 3
#51 Purdue University 1 1 1 3
#51 Villanova University 1 1
#55 Pepperdine University 1 1
#55 Santa Clara University 1 1 1 3
#55 University of Washington 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#62 University of Pittsburgh 1 1 1 3
#62 George Washington University 1 1 1 1 4
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1 2
#62 Syracuse University 1 1 2
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 1
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1
#67 University of Connecticut 1 1
#72 Fordham University 1 1 1 3
#72 Southern Methodist University 1 1 2
#72 Rutgers University 1 1
#72 Indiana University Bloomington 1 1 2
#77 Clemson University 1 1 2
#77 Loyola Marymount University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#77 Baylor University 1 1 2
#77 Michigan State University 1 1
#83 Gonzaga University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#83 Marquette University 1 1 1 3
#89 Colorado School of Mines 1 1
#89 Brigham Young University 1 1
#89 Howard University 1 1 2
#89 Texas Christian University 1 1 2
#97 Clark University 1 1
#97 University of San Diego 1 1 2
#105 University of Utah 1 1 1 trúng tuyển 3
#105 Rochester Institute of Technology 1 1
#105 University of Denver 1 1 1 3
#105 University of Oregon 1 1 2
#105 University of Arizona 1 1 1 trúng tuyển 3
#105 Drexel University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#115 Loyola University Chicago 1 1
#121 Chapman University 1 1 1 trúng tuyển 3
#121 University of Vermont 1 1 2
#121 Arizona State University 1 1 1 3
#127 University of Oklahoma 1 1 2
#137 Seattle University 1 1 1 3
#137 George Mason University 1 1
#137 University of New Hampshire 1 1
#151 San Diego State University 1 1 1 trúng tuyển 3
#151 James Madison University 1 1
#151 University of the Pacific 1 1
#151 Oregon State University 1 1
#151 University of Cincinnati 1 1
#151 Colorado State University 1 1
#166 University of Hawaii at Manoa 1 1
#166 Mercer University 1 1
#182 University of Houston 1 1 trúng tuyển 2
#212 Washington State University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#219 University of North Carolina at Charlotte 1 1
#219 Seattle Pacific University 1 1 2
#234 University of Massachusetts Boston 1 1
#234 Georgia State University 1 1
#250 University of North Dakota 1 1
#263 Southern Illinois University Carbondale 1 1
#263 Montana State University 1 1
#263 George Fox University 1 1 trúng tuyển 2
#285 University of Montana 1 1
#299 Old Dominion University 1 1
#317 Northern Arizona University 1 1
University of California: Santa Cruz 1 1
Ohio State University: Columbus Campus 1 1 1 trúng tuyển 3
University of California: Riverside 1 1 2
Kennesaw State University 1 1 1 trúng tuyển 3
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
Iowa State University 1 1
Grand Canyon University 1 1
University of Minnesota: Twin Cities 1 1
Penn State University Park 1 1 1 3
College of William and Mary 1 1
University of Colorado Boulder 1 1 1 3
Boise State University 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2017-2021 2020 2019 2013-2017 Tổng số
Tất cả các trường 13 34 10 10 20
#1 Williams College 1 1
#2 Amherst College 1 1 2
#3 Pomona College 1 1 1 trúng tuyển 3
#4 Swarthmore College 1 1 trúng tuyển 2
#5 Wellesley College 1 1 2
#6 Bowdoin College 1 1 1 3
#6 Carleton College 1 1 2
#6 United States Naval Academy 1 1 trúng tuyển 2
#9 Claremont McKenna College 1 1
#11 Middlebury College 1 1 1 3
#13 Smith College 1 1
#13 Vassar College 1 1 1 3
#15 Hamilton College 1 1 2
#15 Davidson College 1 1
#18 Colgate University 1 1
#22 United States Military Academy 1 1
#24 Colby College 1 1
#25 Bates College 1 1 trúng tuyển 2
#27 Macalester College 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#29 Harvey Mudd College 1 1
#31 Bryn Mawr College 1 1 2
#33 Scripps College 1 1 2
#37 Occidental College 1 1 trúng tuyển 1 3
#38 Union College 1 1
#38 Franklin & Marshall College 1 1 2
#39 Skidmore College 1 1
#39 Lafayette College 1 1 1 trúng tuyển 3
#45 Union College 1 1
#48 Whitman College 1 1 1 3
#51 The University of the South 1 1
#51 Dickinson College 1 1
#55 Trinity University 1 1 2
#55 Wabash College 1 1
#55 Connecticut College 1 1 1 1 4
#61 Gettysburg College 1 1
#63 St. Olaf College 1 1
#63 Lawrence University 1 1 2
#70 Virginia Military Institute 1 1
#72 Reed College 1 1 trúng tuyển 2
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 1
#72 Sarah Lawrence College 1 1 2
#72 Knox College 1 1 2
#76 College of Wooster 1 trúng tuyển 1
#76 Willamette University 1 1
#85 University of Puget Sound 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#94 Lewis & Clark College 1 1
#102 Hollins University 1 1
#107 Whittier College 1 1 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2017-2021 2020 2019 2013-2017 Tổng số
Tất cả các trường 1 2 1 0 0
#1 University of Toronto 1 1
#2 University of British Columbia 1 1 1 3

Chương trình học

Chương trình AP

(15)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
European History Lịch sử châu Âu
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
European History Lịch sử châu Âu
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
United States History Lịch sử nước Mỹ
Biology Sinh học
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Physics 2 Vật lý 2
Computer Science A Khoa học máy tính A
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(9)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(23)
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Improvisation Biểu diễn ngẫu hứng
Music Âm nhạc
Production Sản xuất
Theater Nhà hát
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Improvisation Biểu diễn ngẫu hứng
Music Âm nhạc
Production Sản xuất
Theater Nhà hát
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
Glass Chế tác thủy tinh
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Illustration Hình minh họa
Printmaking In ấn
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Audition Thử âm
Scene Study Nghiên cứu cảnh phim
Performing Biểu diễn
Public Speaking Nói trước công chúng
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
Wasatch Academy
Nổi bật
Trường nội trú
The Northwest School

Thành phố lớn lân cận

"Seattle là một thành phố cảng biển nằm ở Bờ Tây nước Mỹ. Đây là thủ phủ của Quận King, Washington. Với dân số năm 2020 là 737.015 người, đây là thành phố lớn nhất ở cả bang Washington và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Bắc Mỹ. Dân số của khu vực đô thị Seattle là 4,02 triệu người, lớn thứ 15 tại nước Mỹ. Tốc độ tăng trưởng 21,1% từ năm 2010 đến năm 2020 khiến khu vực này trở thành một trong những thành phố lớn phát triển nhanh nhất quốc gia. Nền kinh tế của Seattle được thúc đẩy bởi một sự kết hợp của các công ty công nghiệp cũ và các công ty công nghệ và internet của ""nền kinh tế mới"", cũng như các công ty dịch vụ, thiết kế và công nghệ sạch."

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,974
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()