TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
607
Học sinh quốc tế
1%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(336)714-5479
Email
Thông tin cơ bản
13
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
N/A
Số người
607
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Học sinh quốc tế
1%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
41%
SAT
1643/2400
Năm thành lập
1968
Hình thức phỏng vấn
Skype
Quy mô lớp học
17
Tôn giáo
浸信会
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng