Caldwell Academy is a K-12 classical Christian community school serving over 700 students in Greensboro, NC. Caldwell's mission is to assist parents from a Biblical perspective in the instruction of their children by providing a classical and Christian education.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
686
Học sinh quốc tế
2%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
30 University of North Carolina at Chapel Hill 4 người
61 Clemson University 1 người
72 Baylor University 1 người
96 University of Alabama 1 người
9 Davidson College 2 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(336)665-1161
Thông tin cơ bản
5
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Nursery/Preschool-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$10,395
Số người
686
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Học sinh quốc tế
2%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
39%
SAT
1704/2400
Năm thành lập
1994
Hình thức phỏng vấn
Skype
Quy mô lớp học
18
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (7)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng