C FS Tổng hợp
B- Tốt nghiệp
B- Học thuật
C Ngoại khóa
B- Cộng đồng
C Đánh giá
,The mission of Brunswick Academy, in cooperation with our parents and community, is to provide in a trusting environment instruction which affords our students a foundation on which to build their lives. The Board of Directors, administration, faculty, and staff of Brunswick Academy believe that it is our responsibility to encourage the students to set challenging goals, to acquire a strong foundation, and to become good citizens who can make positive contributions to society. It is our goal to create an environment that is intellectually stimulating and socially responsible.
Brunswick Academy, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
342
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Tỷ lệ giáo viên cao học
75%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
25 University of Virginia 1 người
29 University of Florida 1 người
29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
29 Wake Forest University 1 người
38 University of Wisconsin-Madison 1 người
41 Boston University 1 người
44 Northeastern University 1 người
49 University of Georgia 1 người
51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 người
55 University of Miami 1 người
62 Virginia Polytechnic Institute and State University 2 người
72 North Carolina State University 1 người
77 Michigan State University 1 người
83 University of Iowa 1 người
6 United States Naval Academy 1 người
11 Washington and Lee University 1 người
15 Davidson College 1 người
15 Grinnell College 1 người
18 United States Air Force Academy 1 người
18 University of Richmond 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
434-848-2220
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
PreK-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
N/A
Học phí
$8,700
Số người
342
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
75%
SAT
1140
Năm thành lập
1964
Quy mô lớp học
20
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng