Brazosport Christian School is a small private school located just 45 minutes south of the city of Houston and 20 minutes away from the beaches of the Golf of Mexico that focuses on the holistic development of each and every student.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Học phí
$23750
Sĩ số học sinh
213
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(979)297-0563
Email
Bang
Thông tin cơ bản
5
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
$5,300
Số người
213
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
15%
SAT
N/A
Năm thành lập
1980
Điểm chuẩn
TOEFL,SLEP
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng