Archbishop Riordan High School, an Archdiocesan Catholic High School in the Marianist tradition, develops the character of young men and women and instills Christian values in an environment of academic excellence that reflects the cultural richness of the San Francisco Bay Area. Riordan is a co-ed catholic high school that challenges students to develop in multiple facets of their lives, academically, physically, and spiritually. Riordan's combines it's competitive environment and culture of family spirit to challenge students to Think More, Do More, and Be More.
Archbishop Riordan High School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Học phí
$61000
Sĩ số học sinh
1150
Học sinh quốc tế
8%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
4 Stanford University 1 người
23 University of California: Los Angeles 1 người
37 University of California: Santa Barbara 1 người
39 University of California: Irvine 1 người
39 University of California: San Diego 1 người
41 University of California: Davis 1 người
47 Northeastern University 1 người
47 Penn State University Park 1 người
61 Purdue University 1 người
66 Brigham Young University 1 người
72 Rutgers University 1 người
82 University of California: Santa Cruz 1 người
99 Drexel University 1 người
19 Colgate University 1 người
25 Kenyon College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
415-586-8200
Bang
Thông tin cơ bản
18
Không hỗ trợ
Nội trú
9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
$61,000
Số người
1150
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Học sinh quốc tế
8%
Tỷ lệ học sinh nội trú
5%
Tỷ lệ giáo viên cao học
72%
SAT
1483/2400
Năm thành lập
1949
Điểm chuẩn
TOEFL Junior
Hình thức phỏng vấn
Zoom, Phỏng vấn tại trường, Đến Việt Nam phỏng vấn
Diện tích trường
14 mẫu Anh
Quy mô lớp học
25
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng