TIÊU CHÍ CHÍNH
1964年
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
2 Đại học Harvard 1 người
3 Yale University 3 người
4 Columbia University 3 người
4 Stanford University 6 người
4 University of Chicago 2 người
7 Massachusetts Institute of Technology 4 người
8 Duke University 2 người
9 University of Pennsylvania 3 người
10 Johns Hopkins University 1 người
12 Dartmouth College 2 người
12 Northwestern University 5 người
14 Brown University 3 người
15 Cornell University 9 người
15 Washington University in St. Louis 6 người
18 Rice University 3 người
18 University of Notre Dame 1 người
21 Emory University 5 người
21 Georgetown University 2 người
23 Carnegie Mellon University 10 người
23 University of Southern California 44 người
27 Tufts University 1 người
30 Boston College 6 người
32 New York University 29 người
33 University of Rochester 4 người
34 Brandeis University 2 người
36 Georgia Institute of Technology 10 người
37 Case Western Reserve University 19 người
41 Boston University 25 người
41 Rensselaer Polytechnic Institute 9 người
41 Tulane University 1 người
47 Northeastern University 21 người
51 University of Miami 2 người
52 Pepperdine University 4 người
52 University of Washington 38 người
60 Worcester Polytechnic Institute 4 người
61 Clemson University 1 người
61 Southern Methodist University 3 người
61 Syracuse University 15 người
66 Fordham University 20 người
66 University of Pittsburgh 6 người
72 American University 2 người
75 Michigan State University 3 người
75 University of Delaware 1 người
86 Marquette University 4 người
86 University of Denver 8 người
89 University of Vermont 1 người
99 Drexel University 8 người
4 Wellesley College 1 người
9 Claremont McKenna College 2 người
9 Davidson College 1 người
9 United States Naval Academy 1 người
12 Vassar College 2 người
14 Harvey Mudd College 3 người
14 Smith College 1 người
19 Colgate University 1 người
22 United States Military Academy 1 người
23 Oberlin College 1 người
25 Colorado College 2 người
29 Scripps College 3 người
32 Bucknell University 1 người
32 College of the Holy Cross 2 người
32 University of Richmond 2 người
38 Union College 1 người
40 Dickinson College 4 người
40 Whitman College 1 người
43 Occidental College 5 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
-
Email
Bang
Thông tin cơ bản
21
Không hỗ trợ
Ngoại trú
9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$17,955
Số người
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
1964
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng