ACS is a community Christian school assisting Christian families through excellent academics, arts and athletics from a Biblical world view in a nurturing environment so that all students might reach their God-given potential.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
289
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:13
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
2 Đại học Harvard 1 người
3 Yale University 1 người
8 Duke University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
30 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
41 University of Wisconsin-Madison 1 người
47 Penn State University Park 1 người
52 Ohio State University: Columbus Campus 1 người
61 Clemson University 1 người
70 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 người
75 Michigan State University 1 người
89 North Carolina State University 1 người
96 University of Alabama 1 người
9 United States Naval Academy 1 người
29 United States Air Force Academy 1 người
32 Bucknell University 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(336)578-0318
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại ô
ESL
Không có
Học phí
$4,735
Số người
289
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:13
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
1770/2400
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (2)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng