Giới thiệu trường
Recipient of top-level Ministry of Education of Ontario inspection accreditation as well as Languages Canada accreditation, Westfield Secondary School offers a fully developed educational curriculum that is rapidly making itself known for excellence across Ontario. Welcoming students from a variety of other countries around the world as well as students from right here in Toronto, Westfield exists as an organization dedicated to the success and happiness of all the students who come through our doors. Our students participate in a superior program that allows for them to achieve their dreams of post-secondary education, and that will carry them forward into their future lives. Westfield Secondary School is located in the heart of Northeastern Toronto, located next to natural beauty such as the Don Valley park system, as well as other important amenities all students can enjoy. The Toronto area is one of the most diverse places anywhere in the world, and students may experience a variety of world cultures both inside and outside of school hours.
Westfield Secondary School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
420
Học sinh quốc tế
80%
Tỷ lệ học sinh nội trú
20%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
905-707-9998
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
8-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Học phí
CAD 21,000
Số người
420
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Học sinh quốc tế
80%
Tỷ lệ học sinh nội trú
20%
Tỷ lệ giáo viên cao học
90%
SAT
N/A
Năm thành lập
2001
Hình thức phỏng vấn
Zoom
Quy mô lớp học
20
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng