B- FS Tổng hợp
B Tốt nghiệp
B- Học thuật
B+ Ngoại khóa
A Cộng đồng
N/A Đánh giá
St. Vincent de Paul High School is a co-educational, parochial high school which serves a population of 400 students. St. Vincent de Paul High School is primarily a college preparatory school. The mission of St. Vincent de Paul High School is to educate students through a college preparatory curriculum that develops their spiritual, academic, and social potential. As a Catholic school, we teach Gospel values and ideals and provide opportunities for our students to experience and grow in their faith. Our goal is for students to become compassionate, responsible and active members of their communities. If it is to be an authentic response to the totality of the human person, education must go beyond intellectual training, though that is, of course, an essential part. St. Vincent de Paul High School, therefore, strives to provide a program sufficiently varied to assist in the spiritual, emotional, aesthetic, physical, and social development of its students.
St Vincent De Paul High School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
200
Học sinh quốc tế
11%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
2 Massachusetts Institute of Technology 1 người
3 Yale University 1 người
7 Johns Hopkins University 1 người
10 Duke University 1 người
13 Brown University 1 người
17 Cornell University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
20 University of California: Berkeley 1 người
20 University of California: Los Angeles 1 người
25 New York University 1 người
25 University of Michigan 1 người
25 University of Southern California 1 người
32 University of California: Santa Barbara 1 người
34 University of California: Irvine 1 người
34 University of California: San Diego 1 người
36 Boston College 1 người
36 University of Rochester 1 người
38 University of California: Davis 1 người
38 University of Wisconsin-Madison 1 người
41 Boston University 1 người
44 Georgia Institute of Technology 1 người
44 Northeastern University 1 người
44 Tulane University 1 người
51 Purdue University 1 người
51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 người
51 Villanova University 1 người
55 Pepperdine University 1 người
55 Santa Clara University 1 người
55 University of Miami 1 người
55 University of Washington 1 người
62 George Washington University 1 người
62 Syracuse University 1 người
67 Texas A&M University 8 người
72 American University 1 người
72 Fordham University 1 người
72 Indiana University Bloomington 1 người
72 Southern Methodist University 1 người
77 Baylor University 1 người
77 Loyola Marymount University 1 người
77 Michigan State University 1 người
83 Gonzaga University 1 người
83 Marquette University 1 người
89 Colorado School of Mines 1 người
89 Elon University 1 người
89 Texas Christian University 1 người
97 Auburn University 1 người
97 Clark University 1 người
97 University of San Diego 1 người
15 Hamilton College 1 người
18 Colgate University 1 người
29 Harvey Mudd College 1 người
37 Occidental College 1 người
2 University of British Columbia 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
707-763-1032
Bang
Thông tin cơ bản
13
Không hỗ trợ
Ngoại trú
9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại ô
ESL
Học phí
$19,000
Số người
200
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Học sinh quốc tế
11%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
46%
SAT
1188
Năm thành lập
1916
Điểm chuẩn
iTep Slate, SLEP, TOEFL Jr.
Hình thức phỏng vấn
Skype
Quy mô lớp học
20
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng