The primary goal of St. Lawrence Academy is the pursuit of academic excellence combined with the cultivation of Christian virtue in the lives of its students. We believe that mental and physical development are incomplete without accompanying spiritual development. Through the rigorous teaching of traditional academic subjects, we strive to develop thinking skills while shaping character.
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
43
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Tỷ lệ giáo viên cao học
33%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Thông tin cơ bản
Ngoại trú
Grades Kindergarten-8
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$505
Số người
43
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
33%
SAT
N/A
Năm thành lập
1990
Tôn giáo
小众宗教
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng