C FS Tổng hợp
C Tốt nghiệp
B+ Học thuật
B- Ngoại khóa
C Cộng đồng
N/A Đánh giá
Saint Edward's School, founded upon the independent Episcopal school tradition, is a co-educational, pre-kindergarten through grade twelve, college preparatory school committed to educational excellence. To empower each child to reach his or her full potential, the school community promotes an environment of advocacy, challenges the whole student, cultivates moral courage and spiritual growth, and inspires a lifelong passion for learning. Centered on a love for children, advocacy is an environment of mutually supportive and respectful relationships. As advocates in a compassionate community, we are purposefully committed to nurturing and championing each other and to bringing out the best in each individual.
Saint Edward's School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
583
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:13
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
2 Massachusetts Institute of Technology 1 người
7 University of Pennsylvania 1 người
10 Duke University 1 người
13 Vanderbilt University 1 người
18 Columbia University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
25 New York University 1 người
25 University of Michigan 1 người
29 University of Florida 1 người
29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
34 University of California: Irvine 1 người
41 Boston University 1 người
44 Northeastern University 1 người
51 Villanova University 1 người
55 Florida State University 1 người
55 University of Miami 1 người
62 Syracuse University 1 người
62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 người
97 University of South Florida 1 người
18 University of Richmond 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
772-231-4136
Bang
Thông tin cơ bản
22
Không hỗ trợ
Ngoại trú
PK-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Học phí
$32,245
Số người
583
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:13
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
50%
SAT
1209
Năm thành lập
1965
Hình thức phỏng vấn
Skype, Phỏng vấn tại trường
Diện tích trường
26 mẫu Anh
Quy mô lớp học
13
Tôn giáo
Giám mục
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng