Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2020-2021 2020 2019 2016
1 Princeton University 1 người trúng tuyển
2 Massachusetts Institute of Technology 1 người trúng tuyển
3 Yale University 1 người trúng tuyển
3 Harvard College 1 người trúng tuyển
6 University of Chicago 1 người trúng tuyển
7 University of Pennsylvania 1 người trúng tuyển 1 người 1 người
10 Northwestern University 1 người trúng tuyển
10 Duke University 1 người trúng tuyển
13 Brown University 1 người trúng tuyển
17 Cornell University 1 người trúng tuyển 1 người 1 người
2023 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2020-2021 2020 2019 2016
2 Amherst College 1 người trúng tuyển
9 Claremont McKenna College 1 người trúng tuyển
11 Middlebury College 1 người trúng tuyển 1 người 1 người 1 người
13 Smith College 1 người trúng tuyển
18 Haverford College 1 người trúng tuyển
18 Colgate University 1 người trúng tuyển
18 Wesleyan University 1 người trúng tuyển 1 người
24 Colby College 1 người trúng tuyển
25 Bates College 1 người trúng tuyển 1 người 1 người
27 Colorado College 1 người trúng tuyển
2022 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2020-2021 2020 2019 2016
1 University of Toronto 1 người trúng tuyển
2 University of British Columbia 1 người trúng tuyển
2022 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2020-2021 2020 2019 2016
33 University of St. Andrews 1 người trúng tuyển

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng