Or via social:
Giới thiệu trường
"Fulford Academy là một trường tư thục nội trú quốc tế nằm ở Brockville, tỉnh Ontario, Canada. Trường cung cấp các môn học chuyên nghiệp, bao gồm: chương trình văn bằng trung học kép, dự bị ESL, dự bị đại học, chương trình học hè và trại hè.
Phương pháp học tập cá nhân hóa, bao gồm giảng dạy đề cao sự khác biệt, đồng thời nhấn mạnh vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và nghệ thuật (STEM+A) đảm bảo học sinh có khả năng cạnh tranh trúng tuyển vào các tổ chức giáo dục toàn cầu. "
Xem thêm
Trường Fulford Academy, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
CAD 58380
Sĩ số học sinh
110
Học sinh quốc tế
95%
Tỷ lệ giáo viên cao học
90%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
13
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Nội trú 6-12
Chương trình học
Chương trình AP
(13)
Biology Sinh học
Chemistry Hóa học
Physics 1 Vật lý 1
Physics 2 Vật lý 2
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Biology Sinh học
Chemistry Hóa học
Physics 1 Vật lý 1
Physics 2 Vật lý 2
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Computer Science A Khoa học máy tính A
Statistics Thống kê
Psychology Tâm lý học
United States History Lịch sử nước Mỹ
World History Lịch sử thế giới
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Xem tất cả
Hoạt động thể chất
(10)
Badminton Cầu lông
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Diving Lặn
Running Điền kinh
Soccer Bóng đá
Badminton Cầu lông
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Diving Lặn
Running Điền kinh
Soccer Bóng đá
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả
Hoạt động ngoại khóa
(19)
Board Game Club
Book Club
Chess Club
Cooking Club
Media Arts
Reading
Board Game Club
Book Club
Chess Club
Cooking Club
Media Arts
Reading
Yearbook Club
Animation & Visual Arts
Drums
Guitar Club
Piano
Badminton Club
Basketball Club
Dance Club
Equestrian Club
Fitness Club
Soccer Club
Swimming
Table Tennis
Xem tất cả

Thông tin liên hệ
613-341-9330
admissions@fulfordacademy.com
Xem 360
Explore school in real time
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()