TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
16
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(203)234-8770
Email
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 2-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
16
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng